>

Šeimos politikos tikslas yra rengti ir įgyvendinti priemones, siekiant kad būtų sudarytos sąlygos šeimai būti autonomišku, atsakingu, tvirtu, stabiliu, aktyviu ir savarankišku institutu, gebančiu savarankiškai atlikti savo funkcijas. Šalyje vykstančios ekonominės ir dvasinės permainos, atvirumas Europoje ir pasaulyje vykstantiems pokyčiams transformuoja šalies visuomenės požiūrį į šeimą, jos vietą ir vaidmenį.

Lietuva susiduria su panašiomis demografinėmis problemomis, kaip ir dauguma Europos valstybių, ─ tai mažėjantis gimstamumas, senstanti visuomenė, santuokų skaičiaus mažėjimas, ištuokų skaičiaus didėjimas, vaikų, augančių tik su vienu iš tėvų, skaičiaus didėjimas, mažėjantis gyventojų skaičius.

Formuojant ir įgyvendinant šeimos politiką, siekiama atsižvelgti į minėtus iššūkius, kurti teisines ir organizacines priemones, skirtas palankiai šeimai aplinkai kurti, kurios paskatintų teigiamas demografines tendencijas, mažintų smurtą artimoje aplinkoje.

Atnaujinimo data: 2024-01-17