Įvykusios viešosios konsultacijos

2023 m. 

„Profesinė reabilitacija: kaip sukurti veiksmingą modelį“?

„Seksualinis smurtas: kaip sukurti veiksmingą pagalbos sistemą?“ (viešoji konsultacija surengta bendradarbiaujant su VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centru". 

Viešoji konsultacija dėl Pasaulinės vaikų dienos minėjimo (viešoji konsultacija surengta bendradarbiaujant su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

2022 m. 

Žmonių su negalia socialinė integracija: kokios galimos sistemos pertvarkos kryptys?

Ekspertų diskusija Lygios moterų ir vyrų galimybės: kokiais veiksmai jas užtikrinsime ateityje?“

Savarankiškai dirbantys asmenys: kaip užtikrinti jų socialinę apsaugą nedarbo atveju?

2021 m. 

Viešoji konsultacija dėl informacijos dalinimosi ir bendradarbiavimo platformos, skirtos padėti asmenims su negalia į(si)traukti į darbo rinką, koncepcijos sukūrimo

Nuotolinė ekspertų diskusija „Tėčių įtraukimas į šeimos gyvenimą: kaip keisis vaiko priežiūros atostogos?“

Viešoji konsultacija „Nedarbo socialinio draudimo išmokų sistemos aprėpties didinimas“

Nuotolinė ekspertų diskusija „Spartesnis pensijų indeksavimas: siūlymų aptarimas“

2020 m.

Viešoji konsultacija dėl Lytiškumo ugdymo praktinio gido sukūrimo

Viešoji konsultacija dėl pameistrystės vystymo galimybės Lietuvoje

Kaip paskatinti tėčius įsitraukti į vaikų priežiūrą: 2 alternatyvos, kaip siūloma keisti vaiko priežiūros atostogų tvarką

Viešoji konsultacija dėl informacijos apie pameistrystę sklaidos

Viešoji konsultacija dėl asmenų su negalia paslaugų ir priemonių poreikio bei informacijos apie galimą gauti pagalbą prieinamumo

2019 m. 

Apskritojo stalo diskusija „Dizaino mąstymo laboratorija: kaip atrodys Lietuvos NVO fondas?“

Apskritojo stalo diskusija „Dėl laikinųjų specialiųjų priemonių taikymo siekiant užtikrinti lyčių lygybės balansą“

Viešoji konsultacija dėl Nacionalinės plėtros programos uždavinių jaunimo politikos srityje

Atnaujinimo data: 2024-01-17