Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

LT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS.jpg

2021–2027 m. laikotarpiu Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių atleistiems darbuotojams fondo (EGF) tikslas – skirti paramą didelio masto restruktūrizavimo atvejais Europos Sąjungos šalyse, visų pirma tais, kuriuos lemia globalizacijos keliami iššūkiai. 

Svarbiausia priemonė, skirta nukentėjusiems darbuotojams, Europos Sąjungoje yra „Europos socialinis fondas +“ (ESF+), kuris skirtas ne tik padėti žmonėms suteikiant kokybišką darbą, tačiau, visų pirma, teikti prevencinio pobūdžio paramą, o EGF paskirtis – teikti reaguojamojo pobūdžio pagalbą. 

EGF finansavimas skiriamas, kai įmonėje, vieno sektoriaus ar regiono įmonėse per keturių mėnesių laikotarpį sustabdoma ne mažiau kaip 200 atleistų darbuotojų ar savarankiškai dirbančių asmenų veikla. EGF lėšos pirmiausia skiriamos aktyvioms darbo rinkos priemonėms ir prie individualių poreikių pritaikytoms paslaugoms teikti. 

EGF reglamente akcentuojama, kad ypač daug dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai ir, kai tikslinga, lyčių stereotipų užimtumo srityje panaikinimui. Taip pat ypatingą dėmesį skirti palankių sąlygų neturintiems paramos gavėjams, įskaitant neįgaliuosius, priklausomų giminaičių turinčius, jaunus ir vyresnio amžiaus darbo neturinčius žmones, žemos kvalifikacijos, migrantų kilmės asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas. 

EGF finansavimas nėra skiriamas atleidimų viešajame sektoriuje atvejais, kurie yra biudžeto sumažinimo pasekmė.

Atnaujinimo data: 2024-02-07