Šiame skyriuje skelbiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir socialinės apsaugos ministro valdymo sričiai numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymas.

Ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Ministerijos metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Ministerijos veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus, įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas, tarpinstitucinius veiklos planus.

Atnaujinimo data: 2024-01-31