Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų, dienpinigių dydžių ir dienpinigių skyrimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos

2024 m. liepos 1 d. įsigalioja naujos redakcijos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas. Įstatymas numato, kad savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygas, dienpinigių dydžius ir dienpinigių skyrimo ir išlaidų kompensavimo tvarką nustato Vyriausybė. Įgyvendinant nurodytą nuostatą parengtas tvarkos projektas.

Tvarkos tikslas – nustatyti savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką bei dienpinigių dydžius ir dienpinigių skyrimo tvarką taip įtvirtinant įstatymo naujoje redakcijoje numatytus savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo tvarkos pakeitimus bei dienpinigių mokėjimo savanoriams įteisinimą.

Anksčiau savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką nustatė Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas. Šis įsakymas Vyriausybei patvirtinus tvarką bus pripažįstamas netekusiu galios.

Tvarka įtvirtinamo teisinio reguliavimo esmė:

  1. Numatomas platesnis, nei anksčiau įsakymu nustatyta, pagrindų, kuriais remiantis galima kompensuoti ar avansu apmokėti savanoriškos veiklos išlaidas, sąrašas (tvarkos 7 p.). Siekiant, kad savanoriškos veiklos organizatoriai galėtų daugiau laiko skirti savo tiesioginei veiklai vykdyti, siūloma įtvirtinti galimybę taikyti fiksuotuosius įkainius maitinimo ir (ar) kelionės išlaidoms kompensuoti ar avansu apmokėti.
  2. Įtvirtinama galimybė savanorio patirtas išlaidas ne tik kompensuoti po jų patyrimo fakto, bet ir apmokėti avansu. Taip siekiama plėsti galimybes savanoriauti mažiau finansinių galimybių turintiems žmonėms.
  3. Numatoma dienpinigių skyrimo savanoriams tvarka ir dienpinigių dydžiai. Remiantis tvarka savanoriui gali būti skiriami priimančiosios organizacijos ir (ar) koordinuojančiosios organizacijos nustatyto dydžio dienpinigiai, neviršijantys Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 523), nurodytų dydžių. Senoje įstatymo redakcijoje nebuvo numatyta galimybė savanoriams mokėti dienpinigius. Dienpinigių mokėjimo tvarka savo esme atitinka Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Nutarimu Nr. 523.

Konsultacijos tikslas

Gauti visuomenės pastabas ir pasiūlymus dėl Vyriausybės tvirtinamos Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų, dienpinigių dydžių ir dienpinigių skyrimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos.

Konsultacijos rezultatų panaudojimas

Gautos pastabos ir pasiūlymai bus įvertinti rengiant teisės akto projektą. Šiuo metu teisės akto projektas taip pat yra derinamas su institucijomis Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Kaip dalyvauti konsultacijoje

Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti el. paštu [email protected] iki 2024 m. balandžio 26 d.

Kontaktai

Viktorija Medžiaušaitė, Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus patarėja. El. p. [email protected], tel. +370 637 69 980.

Atnaujinimo data: 2024-04-15