Kaip pranešti apie korupciją

Informaciją, kaip pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją, rasite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje.

Asmuo, kurį su Socialinės apsaugos ar darbo ministerija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), apie pažeidimus šioje institucijoje, turi teisę pateikti informaciją ministerijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu. Detalesnę informaciją rasite čia.

Kiti asmenys gali pranešti apie SADM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, susijusius su SADM ir jai pavaldžių įstaigų veikla, informaciją pateikdami el. paštu [email protected]

Pranešimus apie įtariamą galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (skyrelis Pranešimas apie korupciją).

Atmintinė, ką turi žinoti valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, susidūręs su korupcija.

Pranešimai, kuriuose nėra duomenų apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, perduodami nagrinėti bendra tvarka pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas.

Atnaujinimo data: 2024-01-17