Materialinio nepritekliaus mažinimo programa

LT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS.jpg

Materialinio nepritekliaus mažinimo (toliau – MNM) programos pagrindinis tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims, leidžiant jiems sutaupyti bent dalį lėšų maisto produktams ir (ar) būtinojo vartojimo prekėms įsigyti, kuriuos jie galėtų panaudoti kitiems būtiniesiems savo poreikiams tenkinti, kaip pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas, įsigyti vaistų ir kita. 

MNM programos tikslinė grupė yra asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, išimties atvejais – 2,5 VRP dydžio per mėnesį asmeniui. MNM paramos gavėjus turi teisę nustatyti tik projekto partneriai – savivaldybių administracijos – vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, MNM programos lėšos yra tiesiogiai nukreipiamos materialinio nepritekliaus mažinimo problemai spręsti ir tokiu būdu užtikrinamas viešasis interesas – prisidėti prie pagalbos teikimo finansinių sunkumų patiriantiems asmenims, kurie gyvena arti ir (ar) žemiau skurdo ribos.  

MNM programai įgyvendinti Lietuvoje skirta 88 386 460 eurų (iš jų, 79 547 814 eurų Europos Sąjungos lėšos).
Tinkamos finansuoti projektų veiklos, skirtos MNM programos paramos gavėjams:

  • socialinės kortelės maisto produktams ir kitoms būtinojo vartojimo prekėms įsigyti;
  • maisto donacijos (paskutinės dienos arba besibaigiančio galiojimo produktai ir ilgo galiojimo maisto produktai surinkti įvairių akcijų metu);
  • papildančios veiklos (pvz., teisinės, psichologinės konsultacijos, užimtumo veiklos vaikams).

Daugiau informacijos MNM programos tinklalapyje www.priimk.lt

Atnaujinimo data: 2024-03-13