Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) tikslas buvo skatinti socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo – sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln., remiant nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus partnerių organizacijas, teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims. 

2014–2020 m. laikotarpiui  projektams įgyvendinti Lietuvoje buvo skirta 90,8 mln. eurų (iš jų, 77,2 mln. eurų EPLSAF lėšos).

EPLSAF lėšos buvo skiriamos:

  • Maisto produktams ir higienos prekėms (nuo 2018 m.) įsigyti (89 proc. lėšų);
  • Papildančioms veikloms finansuoti (5 proc. lėšų);
  • Organizacijų partnerių administravimo, sandėliavimo ir transportavimo išlaidoms dengti (5 proc. lėšų);
  • Tiekėjų transportavimo išlaidoms iki partnerių centrinių sandėlių dengti (1 proc. lėšų).

Programa baigta įgyventinti 2023 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2024 m. parama teikiama iš Materialinio nepritekliaus mažinimo programos apie kurią daugiau informacijos ČIA.

EPLSAF svetainė.

Atnaujinimo data: 2024-02-01