Dovanų politika.

Teisinis reglamentavimas.

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-08-10 įsakymu Nr. A1-710.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinio elgesio kodeksas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro2021-12-09 įsakymu Nr. A1-884.

____________________________________________________________________________________________________________________

Ministerijos darbuotojai, atlikdami jiems pavestas tarnybines funkcijas, neturi teisės priimti ir (ar) teikti dovanų, išskyrus Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-08-10 įsakymu Nr. A1-710 patvirtintuose Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų tvarkymo taisyklėse nustatytas išimtis.

Ministerijos darbuotojas turi informuoti Dovanų vertinimo komisiją apie jo priimtą dovaną, kurios vertė jo nuomone viršija 30 eurų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dovanos priėmimo dienos, pateikdamas laisvos formos pranešimą su trumpu dovanos aprašymu ir gautos dovanos nuotrauką el. paštu [email protected].  Laisvos formos pranešime privaloma nurodyti dovanos gavimo datą, dovanojimo aplinkybes (vieta, laikas, dovanojimo priežastis), darbuotojui žinomus dovanotojo duomenis.

Ministerijos darbuotojams, kuriems lobistine ir (ar) įtakos teisėkūrai turinčia veikla siekiama daryti įtaką, draudžiama priimti dovanas ar kitokį atlygį iš lobistų, asmenų, darančių įtaką teisėkūrai ir jų atstovaujamų asmenų.

Jeigu ministerijos darbuotojui norima įteikti neteisėtą atlygį, jis turi atsisakyti jį priimti. Apie tokius atvejus (ir tuos atvejus, kai neteisėtas atlygis randamas paliktas, perduotas per kitą asmenį ir pan.) darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti ministerijos Prevencijos skyrių.

____________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje gautų dovanų registras 2023 m.

Eil. Nr.

Dovanos gavimo data

Dovana

(apibūdinimas, kiekis)

Dovanojimo aplinkybės (vieta, laikas, dovanojimo priežastis ir pan.)

Dovanotojas*

Dovanos gavėjas**

Nustatyta dovanos vertė

Dovanos statusas

(dovanos, kurių vertė daugiau nei 150 Eur, lieka ministerijos nuosavybė, o tos, kurių vertė mažesnė nei nurodyta suma, grąžinamos dovanos gavėjui arba lieka ministerijoje ir naudojamos tarnybinėms reikmėms, arba perduodamos labdaros organizacijoms, arba sunaikinamos)

Pastabos

1.

2023-11-16

Firmos „Regal“ rašiklių rinkinys (tušinukas ir parkeris juodos spalvos su raudono aukso spalvos papuošimais)

Vykusio susitikimo su Panevėžio krašto pramoninkų asociacijos nariais metu

Panevėžio krašto pramoninkų asociacija

Viceministras

34 eurai 68 centai

Dovana grąžinta naudoti dovanos gavėjui

Atsidėkojant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui pakanka gero žodžio.

Atnaujinimo data: 2024-01-17