Projektų atrankos komisijos posėdžiai

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų 2024–2025 metais atrankos komisijos posėdis

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 27 d. 10 val. nuotoliniu būdu vyks Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų 2024–2025 metais atrankos komisijos posėdis, kuriame numatytas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktos ekspertų paraiškų vertinimo suvestinės ir klausimo dėl lėšų skyrimo projektams svarstymas.
Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys (Pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik toje posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas.). 
Ketinančius dalyvauti komisijos posėdyje pareiškėjų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, prašome iki 2024 m. gegužės 24 d. 14 val. susisiekti (nurodant dalyvausiančio asmens vardą, pavardę, el.paštą bei atstovaujamą pareiškėją) el. paštu [email protected] ar tel. +370 659 24768.

Rezultatų nerasta

Iškilus klausimams, kreipkitės į sistemos administratorių.