Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. II ketv.Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytą (paskirtą) darbo užmokestį (Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms  aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktas)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2024 m. kovo 1 d. kolektyvinės sutarties Nr. (1.1.7 E) D4-53 priede.

Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv.

 

Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. II ketv.

Atnaujinimo data: 2024-07-12