Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytą (paskirtą) darbo užmokestį (Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms  aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktas).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-906 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-146 redakcija).

Valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (VDU) (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m.

 

Darbuotojų skaičius

 

VDU

Darbuotojų skaičius

VDU

Ministras

1

4598

1

4560

Viceministras / Ministerijos kancleris

6

4772

5

5301

Ministro patarėjas

4

4073

5

3383

Departamento direktorius / Grupės vadovas

17

4076

17

4692

Vyriausiasis patarėjas

3

1895

5

3728

Skyriaus vedėjas

16

2931

16

3309

Vyresnysis patarėjas512902553167
Patarėjas952101902311
Vyriausiasis specialistas301814232057
Spec. atašė2332333645

 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (VDU) (pareiginė alga, priedai, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. 

Darbuotojų skaičius

VDU

Darbuotojų skaičius

VDU

Skyriaus vedėjas / Vyriausiasis patarėjas

2

1844

3165

Patarėjas

3

1167

10

1881

Vyriausiasis specialistas

31

1438

34

1445

Mentorius

1

2115

-

-

Specialistas

6

1858

7

1736

Vairuotojas

3

1545

3

1596

Darbininkas

1

364

1

829

Darbuotojų skaičius pagal pareigybes ir VDU dydžiai 2023 metais palyginus su 2022 metais keičiasi dėl darbuotojų kaitos, pareiginės algos bazinio dydžio, VT stažų padidėjimo ir priemokų už papildomus darbus.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-21