>

Konsultavimasis su visuomene

Viešoji konsultacija–- įvairiais būdais ir metodais vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar jos grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

Viešosios konsultacijos ministerijoje organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2024-01-17