>
ProjektasBuvusių „Alytaus tekstilė“ darbuotojų integracija į darbo rinką

Atleistų iš AB „Snaigė“ darbuotojų integracija į darbo rinką 

3 projektai, įgyvendinant atleistų iš pastatų statybos, baldų gamybos ir drabužių siuvimo sektorių darbuotojų integraciją į darbo rinką

Įgyvendinimo laikotarpis

2007-11-07–2009-05-08

2009-08-01–2011-07-222009-10-01–2011-09-30
Tikslinė grupė619457Pastatų statybos sektoriuje – 773
Baldų gamybos sektoriuje – 499
Drabužių siuvimo sektorius – 371
Finansavimas

EGF lėšos sudarė 50 proc. finansavimo 

EGF lėšos sudarė 65 proc. finansavimo
592 769,43 EUR
(EGF ir nacionalinio finansavimo lėšos)
395 001,04 EUR
(EGF ir nacionalinio finansavimo lėšos)
 
Pastatų statybos sektoriuje – 1 142 376,26 EUR
Baldų gamybos sektoriuje – 703 118,14 EUR
Drabužių siuvimo sektoriuje – 551 552,60 EUR
(EGF ir nacionalinio finansavimo lėšos)
Taikytos priemonėsUžimtumo rėmimo įstatyme numatytos priemonės1. Užimtumo rėmimo įstatyme numatytos priemonės.
2. Kitos priemonės (patvirtintos 2009 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 848): vienkartinės įsidarbinimo išmokos, išmokos darbo paieškos priemonėms finansuoti, išmoka verslumo skatinimui, paskutinės darbovietės ir naujos darbovietės atlyginimo skirtumo kompensavimas, išmoka kvalifikacijos kėlimui, vaikų ir neįgaliųjų priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimas.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-07