Bazinis paslaugų šeimai paketas

Siekiant sudaryti teisines ir organizacines prielaidas stiprinti šeimos institutą, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 2 straipsnis numato vieną iš pagalbos šeimai stiprinimo priemonių – Bazinį paslaugų šeimai paketą.

  • Bazinis paslaugų šeimai paketas – tai šeimai teikiamų švietimo, sveikatos, socialinių, teisinių, judumo, sociokultūrinių paslaugų, užtikrinančių būtinąją pagalbą, skirtą šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti kylančias problemas stiprinti ir galimybėms savo šeimoje kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką sudaryti, rinkinys. 
  • Bazinio paslaugų šeimai paketą sudaro dvylika bazinių paslaugų, apimančių įvairaus amžiaus tarpsniuose esančius asmenis (šeimos narius), kurių teikimą savo teritorijoje bei jų prieinamumą užtikrina visos Lietuvos savivaldybės.
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdo Baziniame paslaugų šeimai pakete nurodytų paslaugų prieinamumo savivaldybėse stebėseną.

Atnaujinimo data: 2024-01-17