Smurto artimoje aplinkoje prevencijos rekomendacijos, tyrimai ir ataskaitos

Rekomendacijos, tyrimai ir ataskaitos

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 19 straipsnio įgyvendinimo gairės savivaldybių administracijoms, asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo įstaigoms (2023)  

Metodinės rekomendacijos SPC darbuotojams, savanoriams bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą įgyvendinančių institucijų darbuotojams ir specialistams (atnaujinta 2018).

Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo (2018)

Kokybinio tyrimo ataskaita „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ (2019)

Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje (2019)

Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie smurtą prieš moteris, smurto formas ir smurto aukų kaltinimą (2019)

Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie lyčių stereotipus ir smurtą (2018/2019)

Visuomenės nuomonės tyrimas „Smurtas artimoje aplinkoje“: lyginamoji 2014-2017 metų ataskaita

Visuomenės nuomonės tyrimas „Smurtas artimoje aplinkoje“: lyginamoji 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. ataskaita

Viešosios nuomonės tyrimo „Smurtas artimoje aplinkoje“ 2014 m. ir 2015 m. lyginamoji ataskaita

Visuomenės nuomonės tyrimas „Smurtas artimoje aplinkoje“ (2014)

Specializuotos pagalbos centrų veiklą reglamentuoja Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašas

Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje 2020 m.

Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2021 metų veiksmų plano ataskaita

Atnaujinimo data: 2024-01-17