Smurto artimoje aplinkoje prevencija

Kas yra SPC? Kaip į jį kreiptis?

SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ KONTAKTAI

Ką gali pasiūlyti SPC?

Jei smurto aukomis ar liudininkais buvo vaikai

Komiksas „Birutė Bebaimė“ apie smurto prevenciją

Tyrimai ir ataskaitos

 

Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą. Tai netoleruotima, tačiau smurtą patyrę žmonės dažnai būna šokiruoti ir nežino, kur kreiptis. Todėl Lietuvoje veikia specializuotos pagalbos centrai, į kuriuos galima kreiptis konsultacijų ir kitos pagalbos.

Kas yra SPC?

Kaip nurodyta LR Apsaugos nuo smurto įstatyme, Specializuotos pagalbos centras – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Į juos gali kreiptis visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Specializuotos pagalbos centrų veiklą reglamentuoja Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-227 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo“.

Specializuotos pagalbos centras (toliau – SPC), gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens duomenis, pagal galimybes nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos gavimo, telefonu ar kitomis priemonėmis ir būdais susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą.

Specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pats savarankiškai kreipiasi į SPC.

Metodinės rekomendacijos SPC darbuotojams, savanoriams bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą įgyvendinančių institucijų darbuotojams ir specialistams (atnaujinta 2018).

Ką gali pasiūlyti smurtą ar jo grėsmę patyrusiam žmogui SPC?

Jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo priima specializuotą kompleksinę pagalbą, konsultantas:

  •  informuoja, konsultuoja ir (ar) tarpininkauja sprendžiant su smurtu artimoje aplinkoje susijusius klausimus;
  •  suteikia psichologinę ir (ar) teisinę pagalbą. Jei reikia specializuotos psichologo ir (ar) teisininko pagalbos, su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderinamas konsultacijų laikas. Jei SPC nėra psichologo ir (ar) teisininko, SPC tarpininkauja, kad smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui būtų suteikta reikiama pagalba kitoje valstybės ir savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar nevyriausybinėje organizacijoje;
  •  suteikia informaciją apie galimybę gauti specializuotą kompleksinę pagalbą, kurią teikia SPC;
  •  kartu su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu sudaro veiksmų ir pagalbos priemonių planą;
  •  su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderina jam priimtiniausią galimą tolesnės specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo būdą;
  •  siekdami suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui bei užtikrinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos efektyvumą ir kompleksiškumą, prireikus bendradarbiauja su VTAS, savivaldybių įstaigomis, seniūnijomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, įstaigomis ir (ar) organizacijomis, teikiančiomis apnakvindinimo, apgyvendinimo ar kitas būtinas paslaugas, su policija, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisinę pagalbą teikiančiomis įstaigomis ir institucijomis ir kt.;
  •  smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens prašymu tarpininkauja, kad smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui būtų suteikta medicininė pagalba. 

Jei smurto aukomis ar liudininkais buvo vaikai

Jei paaiškėja, kad vaikai buvo smurto artimoje aplinkoje liudininkai ir (ar) vaikai gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, ir (ar) buvo smurtauta tiesiogiai prieš juos, SPC konsultantai nedelsdami, ne vėliau kaip kitą SPC darbo dieną po informacijos paaiškėjimo momento, elektroniniu paštu arba telefonu praneša apie tai VTAS. Taip pat praneša policijai, jeigu smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo į SPC kreipėsi savarankiškai.

Komiksas, skirtas smurto artimoje aplinkoje prevencijai – „Birutė Bebaimė“

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimai ir ataskaitos

Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie smurtą prieš moteris, smurto formas ir smurto aukų kaltinimą (2019)

Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie lyčių stereotipus ir smurtą (2018/2019)

Visuomenės nuomonės tyrimas „Smurtas artimoje aplinkoje“: lyginamoji 2014-2017 metų ataskaita

Visuomenės nuomonės tyrimas „Smurtas artimoje aplinkoje“: lyginamoji 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. ataskaita

Viešosios nuomonės tyrimo „Smurtas artimoje aplinkoje“ 2014 m. ir 2015 m. lyginamoji ataskaita

Visuomenės nuomonės tyrimas „Smurtas artimoje aplinkoje“ (2014)

 

Rekomendacijos

Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo (2018)

 

Specializuotos pagalbos centrų kontaktai

2019 metais specializuotą kompleksinę pagalbą teikiančių organizacijų sąrašas pagal savivaldybes
Eil. Nr.  Savivaldybė Organizacijos pavadinimas Tel. Nr. El. pašto adresas Apskritis
1. Akmenės r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt Šiaulių
2. Alytaus m. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287 ammkc@aktv.lt Alytaus
3. Alytaus r. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287 ammkc@aktv.lt Alytaus
4. Anykščių r. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras 8 615 45464 anyksciumoterys@gmail.com Utenos
5.  Birštono sav. Moterų teisių asociacija (buv. Kauno moterų draugija)  8 603 89833 mota.mums@gmail.com Kauno
6. Biržų r. Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyrius

8 699 86866

8 671 80080

paramosnamai@gmail.com Panevėžio
7. Druskininkų sav. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 645 45287 ammkc@aktv.lt Alytaus
8. Elektrėnų sav. Moterų informacijos centras

8 65095216

8 5 2629003

spc@lygus.lt Vilniaus
9. Ignalinos r. Visagino šeimos krizių centras 8 699 20069
8 686 60657
viltisvskc@gmail.com Utenos
10. Jonavos r. Moters pagalba moteriai 8 618 40044 info@moters-pagalba.lt Kauno
11. Joniškio r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt Šiaulių
12.  Jurbarko r. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 844661565             8 616 55877 taurage@moterscentras.w3.lt Tauragės
13. Kaišiadorių r. Moterų teisių asociacija (buv. Kauno moterų draugija)  8 603 89833 mota.mums@gmail.com Kauno
14. Kalvarijos sav. Marijampolės apskrities moters veiklos centras

8 34359525

8 63355007

spc.mar@gmail.com Marijampolės
15. Kauno m. Kauno apskrities moterų krizių centras  8 679 31930 kaunoaspc@kamkc.lt Kauno
16. Kauno r. Moterų teisių asociacija (buv. Kauno moterų draugija)  8 603 89833 mota.mums@gmail.com Kauno
17. Kazlų Rūdos sav. Marijampolės apskrities moters veiklos centras 8 343 59525            8 633 55007 spc.mar@gmail.com Marijampolės
18. Kelmės r. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 8 44661565             8 616 55877 taurage@moterscentras.w3.lt Šiaulių
19. Kėdainių r. Moters pagalba moteriai 8 618 40044 info@moters-pagalba.lt Kauno
20. Klaipėdos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

8 46350099

8 61801464

8 65060094

kmn@moteriai.lt Klaipėdos
21. Klaipėdos r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

8 44578024

8 60582331

kretingosmoterys@gmail.com Klaipėdos
22. Kretingos r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

8 44578024

8 60582331

kretingosmoterys@gmail.com Klaipėdos
23. Kupiškio r. Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyrius

8 69986866

8 671 80080

paramosnamai@gmail.com Panevėžio
24. Lazdijų r. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 64545287 ammkc@aktv.lt Alytaus
25. Marijampolės sav. Marijampolės apskrities moters veiklos centras

8 34359525

8 63355007

spc.mar@gmail.com Marijampolės
26. Mažeikių r. Telšių krizių centras

8 68229459

8 67116590

spc.telsiai@gmail.com Telšių
27. Molėtų r. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras  8 61545464 anyksciumoterys@gmail.com Utenos
28. Neringos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

8 46350099

8 61801464

8 65060094

kmn@moteriai.lt Klaipėdos
29. Pagėgių sav. Koordinacinis centras "Gilė" 8 610 10715
 
koordinaciniscentras@gmail.com Tauragės
30. Pakruojo r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt Šiaulių
31. Palangos m. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

8 46350099

8 61801464

8 65060094

kmn@moteriai.lt Klaipėdos
32. Panevėžio m. Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyrius

8 69986866

8 671 80080

paramosnamai@gmail.com Panevėžio
33. Panevėžio r. Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyrius

8 69986866

8 671 80080

paramosnamai@gmail.com Panevėžio
34. Pasvalio r. Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyrius

8 69986866

8 671 80080

paramosnamai@gmail.com Panevėžio
35. Plungės r. Telšių krizių centras

8 68229459

8 67116590

spc.telsiai@gmail.com Telšių
36. Prienų r. Moterų teisių asociacija (buv. Kauno moterų draugija)  8 603 89833 mota.mums@gmail.com Kauno
37. Radviliškio r. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt Šiaulių
38. Raseinių r.  Raseinių krizių centras 8657 87475 info@kriziucentras.eu Kauno
39. Rietavo sav. Telšių krizių centras

8 68229459

8 67116590

spc.telsiai@gmail.com Telšių
40. Rokiškio r. Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyrius

8 69986866

8 671 80080

paramosnamai@gmail.com Panevėžio
41. Skuodo r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

8 44578024

8 60582331

kretingosmoterys@gmail.com Klaipėdos
42. Šakių r. Marijampolės apskrities moters veiklos centras

8 34359525

8 63355007

spc.mar@gmail.com Marijampolės
43. Šalčininkų r. Moterų informacijos centras

8 65095216

8 5 2629003

spc@lygus.lt Vilniaus
44. Šiaulių m. Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt Šiaulių
45. Šiaulių r.   Moterų veiklos inovacijų centras 8 652 24232 mvic@splius.lt Šiaulių
46. Šilalės r. Koordinacinis centras "Gilė" 8 610 10715
 
koordinaciniscentras@gmail.com Tauragės
47. Šilutės r. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras

8 44578024

8 60582331

kretingosmoterys@gmail.com Klaipėdos
48. Širvintų r. Moterų informacijos centras

8 65095216

8 5 2629003

spc@lygus.lt Vilniaus
49. Švenčionių r. Moterų informacijos centras

8 65095216

8 5 2629003

spc@lygus.lt Vilniaus
50. Tauragės r. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 8 44661565             8 616 55877 taurage@moterscentras.w3.lt Tauragės
51. Telšių r. Telšių krizių centras

8 68229459

8  67116590

spc.telsiai@gmail.com Telšių
52. Trakų r. Moterų informacijos centras

8 65095216

8 5 2629003

spc@lygus.lt Vilniaus
53. Ukmergės r. Moters pagalba moteriai 8 618 40044 info@moters-pagalba.lt Vilniaus
54. Utenos r. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras 8 61545464 anyksciumoterys@gmail.com Utenos
55. Varėnos r. Alytaus miesto moterų krizių centras 8 64545287 ammkc@aktv.lt Alytaus
56. Vilkaviškio r. Marijampolės apskrities moters veiklos centras

8 34359525

8 63355007

spc.mar@gmail.com Marijampolės
57. Vilniaus m. (išskyrus Naujininkų, Naujosios Vilnios, Grigiškių seniūnijas) Vilniaus moterų namai 8 5 2616380 vmotnam@vmotnam.lt Vilniaus
  Vilniaus m. (Naujininkų, Naujosios Vilnios, Grigiškių seniūnijos) Moterų informacijos centras

8 65095216

8 5 2629003

spc@lygus.lt Vilniaus
58. Vilniaus r. Moterų informacijos centras

8 65095216

8 5 2629003

spc@lygus.lt Vilniaus
59. Visagino m. Visagino šeimos krizių centras 8 699 20069
8 686 60657
viltisvskc@gmail.com Utenos
60. Zarasų r.  Visagino šeimos krizių centras 8 699 20069
8 686 60657
viltisvskc@gmail.com Utenos