-Metodiniai leidiniai, projektai ir tyrimai

2022 m.

Įmonių apklausa apie socialinės atsakomybės principus

Visuomenės nuomonės tyrimas dėl įmonių socialinės atsakomybės

Darbo apmokėjimo sistemos kūrimo metodinės rekomendacijos

Įmonių socialinės atsakomybės šalies (Lietuvos lygmeniu) 2019-2021 m. laikotarpiu vertinimo analizė

2021 m.

Verslas ir socialinė atsakomybė: nuo koncepcijos praktikos link

Gyventojų požiūris į įmonės socialinę atsakomybę

Atsakingo verslo diegimo gidas smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Suinteresuotų šalių įtraukimo gidas vystant atsakingą verslą

2020 m.

Visuomenės nuomonės tyrimas dėl įmonių socialinės atsakomybės

2019 m.

Verslo tvarumo ir atsakingumo indeksas. Metodika

Įmonių socialinės atsakomybės paplitimo ir potencialo savivaldybėse tyrimas

2018 m.

Įmonių atsakingo valdymo teorija ir praktika. Metodinė priemonė

Įmonės transformavimas į darnią įmonę. Metodinė priemonė

Įmonių socialinės atsakomybės pažangos šalies lygmeniu vertinimo metodikos (2011 m.) patikslinimas

2012 m.

- Socialinio ir aplinkosauginio atsakingumo ataskaitos gairės valstybės institucijoms

- Pavyzdinis organizacijų socialinės atsakomybės diegimo planas valstybės institucijose

- Organizacijų socialinės atsakomybės diegimo valstybės institucijose galimybių studija

- Įmonių socialinės atsakomybės gairės vertybinių popierių biržoje listinguojamoms įmonėms

- Pavyzdinis įmonių socialinės atsakomybės taikymo planas ir jo įgyvendinimo gairės valstybės valdomoms įmonėms

- Įmonių socialinės atsakomybės pažangos Lietuvoje šalies lygmeniu 2008 – 2011 m. vertinimo ataskaita

- Įmonių socialinės atsakomybės pažangos Lietuvoje šalies lygmeniu 2011 m. vertinimo ataskaita

2011 m.

- Įmonių socialinės atsakomybės pažangos šalies lygmeniu vertinimo metodika

Atnaujinimo data: 2024-01-17