Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas

Iš nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinės ligos socialiniam draudimui skirtų lėšų mokamos šios išmokos:

apdraustajam, dėl draudžiamojo įvykio netekusiam dalies ar viso darbingumo (dalyvumo), mokama:

  • ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos išmoka (toliau vadinama – ligos išmoka);
  • netekto dalyvumo vienkartinė kompensacija;
  • netekto dalyvumo periodinė kompensacija;

 apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio, jo šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama:

  • vienkartinė draudimo išmoka;
  • periodinė draudimo išmoka, kuri apskaičiuojama pagal formulę.

Išmokos mokamos asmenims, turintiems teisę jas gauti, jeigu nelaimingi atsitikimai darbe ar profesinės ligos yra ištirti ir pripažinti draudžiamaisiais įvykiais.

Nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų socialinio draudimo išmokas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai.

Atnaujinimo data: 2024-01-30