Smurto prieš vaikus prevencija

SMURTO FORMOS

UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKSMAI, ĮTARUS SMURTĄ

ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ VAIKAMS, PATYRUSIEMS SMURTĄ, KONTAKTAI

ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PAGALBĄ SUAUGUSIEMS, PATYRUSIEMS SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE, KONTAKTAI (SPC)

 

Smurtas prieš vaikus – visos seksualinės prievartos, apleistumo ar aplaidžios vaiko priežiūros, kitokio jo išnaudojimo fizinio ir/ar emocinio blogo elgesio, sukeliančio faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, raidai ar orumui, formos.

 

Jei dirbate su vaikais arba vedate vaiką į darželį, mokyklą ar kitą ugdymo įstaigą, sužinokite, kaip turi būti atpažintas smurtas prieš vaiką ir kokių veiksmų turi imtis darbuotojai. Informacija parengta bendradarbiaujant su http://www.vaikystebesmurto.lt/lt/

 

SMURTO FORMOS

 

Smurto prieš vaiką forma

Kas yra smurtas?

(Smurto formos apibūdinimas)

Iš kokių požymių galime atpažinti?

(Smurto požymiai)

Fizinis smurtas

Smurtas, sukeliantis skausmą / fizinę žalą vaikui, įskaitant fizines bausmes.

Nubrozdinimai

Įdrėskimai

Lūžiai (sulaužyti kaulai)

Kraujavimas

Atskirų kūno dalių skausmas

Emocinis (psichologinis) smurtas

Nuolatinis emocinis vaiko traumavimas, pavyzdžiui, rėkimas, gąsdinimas, draudimas kalbėti ar išsakyti nuomonę, rodymas, kad vaikas niekam tikęs, nemylimas. Emocinis smurtas sukelia didelę žalą vaiko emocinei raidai.

 

Pakitęs vaiko elgesys

Uždarumas

Perdėtai jautrus reagavimas

Apatija / nieko nenori

Patyčios / agresyvus elgesys

Nepriežiūra (apleistumas)

Nuolatinis negebėjimas užtikrinti vaiko pagrindinių fizinių /  emocinių poreikių patenkinimo ir galintis padaryti didelę žalą vaiko sveikatai ar raidai.

 

Alkanas

Purvinas

Pilnos sauskelnės

Netinkamai aprengtas

Seksualinė prievarta

Vaiko ar paauglio vertimas dalyvauti seksualinio pobūdžio veikloje, nebūtinai vartojant akivaizdų smurtą ir nepriklausomai nuo to, ar vaikas supranta, kas jam yra daroma, ar ne.

 

Nubrozdinimai / įdrėskimai intymiose vietose

Seksualinio pobūdžio veiksmai žaidžiant

Seksualinio pobūdžio kalba ar gestai

Amžiaus neatitinkančios išsamios žinios apie lytinį gyvenimą

 

VEIKSMAI

 

Ugdymo įstaigos ATSAKOMYBĖS:

Pastebėję smurto prieš vaiką požymius, imamės tokių VEIKSMŲ:

Kai smurtu kaltinami įstaigos darbuotojai ar įstaigos teritorijoje esantys asmenys, imamės tokių VEIKSMŲ:

Žinoti smurto formas ir smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijus, išmanyti prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugiai nuo smurto ir patyčių aplinkai kurti.

 

Darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas apie tai praneša vadovui arba jo įgaliotam asmeniui. 

Personalas nedelsdamas praneša vadovui. Jei kaltinamas vadovas – vadovo pavaduotojui, jei kaltinamas vadovo pavaduotojas – vadovui. Situaciją apibūdina kuo išsamiau.

Pastebėjus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, nedelsiant pranešti savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Vadovas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą iš mokyklos darbuotojo apie vaiką, galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Vadovas / vadovo pavaduotojas informuoja savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, policijąbei steigėją ir laikosi suteiktų instrukcijų.

Raštu fiksuoti požymius ir visas aplinkybes, kurios sukėlė įtarimą dėl smurto (pvz., vaiko elgesio ir emocijų pokyčiai, vaiko kalba, vaiko ir jo atstovo pagal įstatymą bendravimo ypatumai ar kita) ir esant galimybei kartu su pranešimu pateikti vadovui / jo įgaliotam asmeniui / savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

Nesant galimybės pranešti mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, darbuotojas tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui / policijai.

 

Vadovas, jo įgaliotas asmuo / darbuotojas gali inicijuoti pokalbį su vaiku, galimai patyrusiu smurtą artimoje aplinkoje.

 

Vadovas / vadovo pavaduotojas raštu fiksuoja smurto požymius ir perduoda šią informaciją.

 

Jei savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius / policija leidžia ir yra liudininkų – vadovas / vadovo pavaduotojas paprašo jų taip pat išsamiai apibūdinti įvykį.

 

Kontaktai organizacijų, vykdančių kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektus.

Organizacijos pavadinimas

Telefono numeris

Elektroninis adresas

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

(8 5) 248 3373

centras1@missing.lt

natalija@missing.lt

Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas

(8 37) 750 935, 8 698 23995

pagalba@ssinstitut.lt

Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

8 673 22562, 8 650 63789

ppkcentras@yahoo.com

VšĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“

(8 5) 238 5770, 8 673 17380

atsigrezk@gmail.com

Viešoji įstaiga Vaikų ir paauglių socialinis centras

(8 5) 237 2548

info@vpscentras.lt

Telšių krizių centras

(8 444) 74282, 8 683 96793, 8 671 16590

kriziucentras@gmail.com

VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva

8 672 35298

info@ppi.lt

VšĮ Paramos vaikams centras

(8 5) 271 5980, 8 611 43567

pvc@pvc.lt

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

(8 5) 212 1653, 8 685 77347

mvnamai@vilnius.caritas.lt

Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“

8 699 54778

info@algojimas.lt

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

(8 5) 261 815, 8 682 62772

informacija@savethechildren.org

 Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

8 638 36475, 8 681 77002

jurbarkovdc@gmail.com

 

Koordinacinis centras „Gilė“

8 622 48966, 8 610 10715

koordinaciniscentras@gmail.com

Raseinių krizių centras

8 657 87475

info@kriziucentras.eu

Viešoji įstaiga „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“

(8 5) 212 1991

seimos.centras@gmail.com

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra

8 607 79707

info@nrda.lt; aida@nrda.lt

Galite atsisiųsti ir naudoti garsinį klipą, skirtą smurto prieš vaikus prevencijai.

DAPHNE leidiniai

Vaiko teisių apsaugos sistema Lietuvoje

Garso klipas, skirtas vaikų linijos telefono numeriui įsidėmėti. Kviečiame jį transliuoti radijo eteryje, norėdami tą padaryti, informuokite mus adresu info@socmin.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-17