Kas yra Trišalė tarybaAktualijosTrišalės tarybos nariai

Lietuvos Respublikos trišalė taryba – tai socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių (centrinių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Vyriausybės atstovų) sudaryta institucija. Tarpusavio susitarimais taryba Seimui ir Vyriausybei pataria socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais.

Informuojame, kad Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų  profesinė sąjunga ,,Solidarumas“, Medicinos įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga ,,Solidarumas‘‘, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Profesinių sąjungų organizacija „Lietuvos medikų forumas“ , Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacija, Lietuvos profesinių sąjungų federacijai ,,Sandrauga“  prisistatė Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai kolektyvinėms derybos dėl naujos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.  
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 116 ,,Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“ įgaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją derėtis dėl LNSS Šakos kolektyvinės sutarties ir ją pasirašyti.
Profesinių sąjungų organizacijos, veikiančios sveikatos sistemos šakoje ir atitinkančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 str. 3 d. nustatytus šakos lygmens profesinių sąjungų organizacijoms keliamus reikalavimus, gali prisistatyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir prisijungti prie prasidedančių kolektyvinių derybų. 
 

Informuojame, kad Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas prisistatė Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kolektyvinėms deryboms dėl naujos Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties sudarymo. 
Profesinių sąjungų organizacijos, veikiančios policijos šakoje ir atitinkančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 str. 3 d. nustatytus šakos lygmens profesinių sąjungų organizacijoms keliamus reikalavimus, gali prisistatyti Policijos departamentui ir prisijungti prie prasidedančių kolektyvinių derybų.  
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“ įgaliojo Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl vienos Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties.  
Pirmasis kolektyvinių derybų darbo grupės posėdis planuojamas 2024 m. sausio 18 d. 13.00 val. arba, dėl objektyvių priežasčių posėdžiui neįvykus šią dieną, – 2024 m. sausio 24 d. 10 val. Policijos departamente (Vilnius, Saltoniškių g. 19).
 

Informuojame, kad, Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas prisistatė Lietuvos Respublikos Vyriausybei kolektyvinėms deryboms dėl Lietuvos aplinkos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties sudarymo. 

Profesinių sąjungų organizacijos, veikiančios aplinkos apsaugos šakoje ir atitinkančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 str. 3 d. nustatytus šakos lygmens profesinių sąjungų organizacijoms keliamus reikalavimus, gali prisistatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir prisijungti prie prasidedančių kolektyvinių derybų. 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. rugsėjo 28  d. nutarimu Nr. 963 „Dėl įgaliojimų derėtis su aplinkos apsaugos sektoriuje veikiančių profesinių sąjungų organizacijomis dėl aplinkos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti aplinkos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“ įgaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją derėtis su aplinkos apsaugos sektoriuje veikiančiomis profesinių sąjungų organizacijomis dėl aplinkos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties.

Informuojame, kad 2022 m. liepos 1 d. įsigalioja  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sudėties patvirtinimo“, kuriuo patvirtinta naujos kadencijos Lietuvos Respublikos trišalė taryba.

Joje Vyriausybei atstovauja du Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, du Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, du Finansų ministerijos atstovai ir Vyriausybės kanceliarijos atstovas; 
Darbdavių organizacijoms atstovauja du Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguoti atstovai ir po vieną asociacijos „Investors’ Forum“, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų atstovą; 
Profesinių sąjungų organizacijoms atstovauja trys Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, du Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos bei du Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai.

Nutarimą galima rasti čia.

Informuojame, kad 2022 m. birželio 2 d. prasidėjo derybos dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo. Derybose dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija atstovaujanti darbdavių pusę ir profesinių sąjungų organizacijos: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga ir Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“. Derybos planuojamos baigti 2022 metų rugpjūčio pabaigoje.

Informuojame, kad, Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga prisistatė Lietuvos Respublikos Vyriausybei kolektyvinėms deryboms dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties sudarymo.
Profesinių sąjungų organizacijos, veikiančios švietimo ir mokslo šakoje ir atitinkančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 str. 3 d. nustatytus šakos lygmens profesinių sąjungų organizacijoms keliamus reikalavimus, gali prisistatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir prisijungti prie prasidedančių kolektyvinių derybų. 
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 215 „Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl vienos Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties“ įgaliojo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl vienos Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties. 

Informuojame, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ prisistatė Lietuvos Respublikos Vyriausybei kolektyvinėms deryboms dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties, kurioje būtų sulygtas pareiginės algos bazinis dydis 2023 metams, sudarymo. 

Profesinių sąjungų organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 str. 4 d. nustatytus reikalavimus nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacijoms, gali prisistatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir prisijungti prie prasidedančių kolektyvinių derybų.

DĖL ARBITRŲ IR TARPININKŲ SĄRAŠO SUDARYMO

Įgyvendinat Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalies nuostatą, kuri nustato, kad tarpininkų sąrašą sudaro, tvirtina ir atnaujina socialinės apsaugos ir darbo ministras, ir 240 straipsnio 4 dalies nuostatą, kuri nustato, kad arbitrų sąrašą sudaro, tvirtina ir atnaujina socialinės apsaugos ir darbo ministras, buvo patvirtinti tarpininkų (galima rasti čia) ir arbitrų (galima rasti čia) sąrašai.

Informuojame, kad Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga 2021 m. rugpjūčio 16 d. prisistatė Lietuvos Respublikos Vyriausybei kolektyvinėms deryboms dėl 2023 m. nacionalinės kolektyvinės sutarties, taikomos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybė ar savivaldybė, sudarymo. Profesinių sąjungų organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 str. 4 d. nustatytus reikalavimus nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacijoms, gali prisistatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir prisijungti prie prasidedančių kolektyvinių derybų.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymo 

 2024 m. gegužės 28 d. 14 val. organizuojamas  Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu. Posėdžio   darbotvarkę ir posėdžio medžiagą galima rasti čia - https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/tarybos-ir-komisijos/lr-trisale-taryba/trisales-tarybos-posedziai

Trišalės tarybos nariams skirtą prašymo  įtraukti klausimą į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio darbotvarkę formą galima rasti čia


Trišalę tarybą sudaro 7 darbuotojų atstovai, 7 darbdavių atstovai ir 7 Vyriausybės atstovai. Vienodas narių skaičius taryboje yra labai svarbus, todėl kiekvienoje šalyje numatyti pakaitiniai nariai. 

 

Trišalės tarybos nuostatai

Komisijos ir komitetai prie Trišalės tarybosTarybos pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai. Tarybos pirmininkas šaukia Tarybos posėdžius ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jeigu taryba nenusprendžia kitaip. Eiliniai tarybos posėdžiai paprastai organizuojami antradieniais. Tarybos pirmininko arba vienos šalies prašymu gali būti šaukiamas neeilinis posėdis.

Taip pat prie Trišalės tarybos gali veikti komisijos, komitetai ir darbo grupės. Šiuo metu veikia tokios komisijos: 

 

Darbo santykių komisijos nuostatai.

 
 

Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos nuostatai.

 

Socialinių partnerių kompetencijų ugdymo dvišalės komisijos nuostatai.

 
 
 

Kultūros komiteto nuostatai.

Komisijų ir komitetų posėdžių protokolai

Atnaujinimo data: 2024-05-13