Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos (LT, RU) buvo pasirašyta 2014 m. spalio 1 d. Kišiniove. Įsigaliojo 2015 m. spalio 4 d. 

Ši Sutartis taikoma Lietuvoje:

- valstybinėms socialinio draudimo pensijoms: senatvės pensijoms (skiriamoms sukakus senatvės pensijos amžių); netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms; našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijoms ir kitų rūšių pensijoms, mokamoms pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą;

- valstybinio socialinio draudimo įmokoms mokėti pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą.

Moldovoje:

- senatvės pensijoms; netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms, kurios skiriamos atsižvelgiant į bendrąsveikatos būklę; netekto darbingumo (invalidumo) pensijoms ir pašalpoms dėl gamybinės traumos ar profesinės ligos; maitintojo netekimo pensijoms. Ši Sutartis netaikoma ištarnauto laiko pensijoms ir pensijoms, paskirtoms tam tikrų kategorijų asmenims;

- valstybinio socialinio draudimo įmokoms mokėti pagal Valstybinės socialinio draudimo sistemos įstatymą.

Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos taikymo (LT, RU)

Atnaujinimo data: 2024-01-17