Konv. Nr.

Metai

Pavadinimas

Ratifikavimas įregistruotas

1

1919

Konvencija dėl aštuonių valandų darbo dienos ir 48 valandų darbo savaitės pramonės įmonėse nustatymo

1931 06 19

4

1919

Konvencija dėl moterų nakties darbo *

1931 06 19

6

1919

Konvencija dėl vaikų nakties darbo pramonėje

1931 06 19

11

1921

Konvencija dėl žemės ūkio darbuotojų teisių jungtis į asociacijas ir vienytis

1994 09 26

14

1921

Konvencija dėl savaitinio poilsio pramonės įmonėse

1931 06 19

19

1925

Konvencija dėl šalies ir užsienio piliečių lygių teisių atlyginant žalą, įvykus nelaimingiems atsitikimams

1934 09 28

24

1927

Konvencija dėl draudimo ligoje pramonės ir prekybos ir namų ruošos darbininkų

1931 06 19

27

1929

Konvencija dėl sunkių krovinių, pervežamų laivuose, svorio nurodymo

1934 09 28

29

1930

Konvencija dėl priverstinio ar privalomojo darbo

1994 09 26

47

1935

Konvencija dėl darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandų per savaitę

1994 09 26

73

1946

Konvencija dėl jūreivių sveikatos patikrinimo

1997 11 19

79

1946

Konvencija dėl vaikų ir jaunuolių naktinio darbo apribojimo nepramoniniuose darbuose

1994 09 26

80

1946

Konvencija dėl TDO Generalinės konferencijos pirmosiose dvidešimt aštuoniose sesijose priimtų konvencijų dalinio pakeitimo...

1994 09 26

81

1947

Konvencija dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje

1994 09 26

87

1948

Konvencija dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo

1994 09 26

88

1948

Konvencija dėl įdarbinimo tarnybų organizavimo

1994 09 26

90

1948

Konvencija dėl jaunuolių naktinio darbo pramonėje (pakeista)

1994 09 26

98

1949

Konvencija dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo

1994 09 26

100

1951

Konvencija dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą

1994 09 26

105

1957

Konvencija dėl priverstinio darbo panaikinimo

1994 09 26

108

1958

Konvencija dėl jūreivių nacionalinių asmens pažymėjimų

1997 11 19

111

1958

Konvencija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje

1994 09 26

115

1960

Konvencija dėl darbuotojų apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės

Ratifikuota 2012-12-04 įstatymu Nr. XII-25

116

1961

Konvencija dėl TDO Generalinės konferencijos pirmosiose trisdešimt dviejose sesijose priimtų konvencijų dalinio pakeitimo...

1994 09 26

122

1964

Dėl užimtumo politikos

2004 03 03

127

1967

Konvencija dėl vienam darbuotojui leistino maksimalaus krūvio pernešimo

1994 09 26

131

1970

Konvencija dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias šalis

1994 09 26

135

1971

Konvencija dėl darbuotojų atstovų gynimo ir jiems teikiamų galimybių įmonėje

1994 09 26

138

1973

Konvencija dėl minimalaus įdarbinamojo amžiaus

1998 06 20

142

1975

Konvencija dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales

1994 09 26

144

1976

Konvencija dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti

1994 09 26

147

1976

Konvencija dėl prekybinės laivybos minimalių standartų  ir jos Protokolas

2006 07 14

1491977Konvencija dėl slaugos personalo įdarbinimo ir darbo bei gyvenimo sąlygų2007 06 12

154

1981

Konvencija dėl kolektyvinių derybų skatinimo

1994 09 26

156

1981

Konvencija dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų – vyrų ir moterų – lygių galimybių ir vienodo požiūrio į juos

2004 05 06

159

1983

Konvencija dėl (invalidų) profesinės reabilitacijos ir užimtumo

1994 09 26

160

1985

Konvencija dėl darbo statistikos

1999 06 10

171

1990

Konvencija dėl naktinio darbo

1994 09 26

173

1992

Konvencija dėl darbuotojų reikalavimų gynimo jų darbdaviui tapus nemokiu

1994 09 26

181

1997

Konvencija dėl privačių įdarbinimo agentūrų

2004 03 19

182

1999

Dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo

2003 09 29

183

2000

Dėl motinystės apsaugos (pakeista 2000 m.)

2003 09 29

 MLC

2006

Dėl darbo jūrų laivyboje

2014 m. priimtų Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimų tekstas

2016 m. priimti  Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimai

2018 m. priimti  Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimai

2013 08 20

 188

2007

Dėl darbo žvejybos sektoriuje

2016 11 16

*  LRS denonsuota 1998 06 30, denonsavimas TDO Generalinio direktoriaus įregistruotas 2003-11-11. 

Atnaujinimo data: 2024-01-17