PRIEGLOBSTĮ GAVUSIEMS UŽSIENIEČIAMS INTEGRACIJOS METU MOKAMOS PAŠALPOS
NUO 2024-01-01

Gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centre
Pašalpa maistui ir smulkioms išlaidoms (kiekvieną mėnesį) (0,7 VRP)123,20 Eur
Persikėlus gyventi į savivaldybes
Vienkartinė įsikūrimo pašalpaMokama vieną kartą
1 asmuo arba 2 asm. šeima (4VRP)704 Eur
3-4 asm. šeima (6VRP)1056 Eur
5-6 asm. šeima (7VRP)1232 Eur
7 asm. ir  daugiau... (8VRP)1408 Eur
Nelydimas nepilnametis sulaukus pilnametystės (11VRP)1936 Eur
Mėnesinė piniginė pašalpa būtiniausioms reikmėmsIki 7 mėn.8-12 mėn.
1 asm. (2VRP)352 Eur50-100% iki 7 mėn. teikiamos paramos dydžio
2 asm. šeima (3 VRP)528 Eur50-100% iki 7 mėn. teikiamos paramos dydžio
3 asm. šeima (4VRP)704 Eur50-100% iki 7 mėn. teikiamos paramos dydžio
3+1 (jeigu šeimoje yra daugiau kaip 3 asm.  – kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį papildomai) (0,5 VRP)88 Eur50-100% iki 7 mėn. teikiamos paramos dydžio
Papildomai gali būti skiriama
PavadinimasParamos dydis
Mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausioms mokinio reikmėms įsigyti (vienkartinė išmoka)82,50 Eur (1,5 BSI)
Kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti88 Eur (1,6 BSI)
Būsto nuomos dalies kompensacija nustatomas vadovaujantis LR būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymuKoeficientas (nuo 2020-07-01):
2 – kai kompensacija mokama 1 asm.;
1,4 – kai mokama 2 asm. šeimai;
1,2 – kai mokama 3 asm. šeimai;
1,1 – kai mokama 4 ir daugiau asm. šeimai

PERKELTIEMS IŠ HUMANITARINĖS KRIZĖS PALIESTŲ ŠALIŲ LIETUVIŲ KILMĖS ASMENIMS MOKAMOS PAŠALPOS
NUO 2024-01-01

Vienkartinė įsikūrimo pašalpaMokama vieną kartą
Suaugusiam asmeniui 2 VRP352 Eur
Vaikui 1VRP176 Eur
Nelydimam nepilnamečiui 11 VRP1936 Eur
Mėnesinė piniginė pašalpa būtiniausioms reikmėms
Integracijos laikotarpis1-6 mėn.7-12 mėn.
 (pagal poreikį iki 18 mėn.)
Pašalpa 1 asmeniui352 EUR 
(2 VRP)
176 EUR (1 VRP)
Pašalpa 2 asmenų šeimai528 EUR 
(3 VRP)
264 EUR (1,5 VRP)
Pašalpa 3 asmenų šeimai704 EUR 
(4 VRP)
352 EUR (2 VRP)
Jeigu daugiau kaip trys asmenys šeimoje papildomai skiriama pašalpa kiekvienam asmeniui88 EUR (0,5 VRP)44 EUR (0,25 VRP)
Integracijos laikotarpis1-6 mėn.7-12 mėn.
 (pagal poreikį iki 18 mėn.)
Pašalpa 1 asmeniui352 EUR 
(2 VRP)
176 EUR (1 VRP)
Pašalpa 2 asmenų šeimai528 EUR 
(3 VRP)
264 EUR (1,5 VRP)
Pašalpa 3 asmenų šeimai704 EUR 
(4 VRP)
352 EUR (2 VRP)
Jeigu daugiau kaip trys asmenys šeimoje papildomai skiriama pašalpa kiekvienam asmeniui88 EUR (0,5 VRP)44 EUR (0,25 VRP)
Papildomai gali būti skiriama
PavadinimasParamos dydis
Pašalpa mokykliniams reikmenims įsigyti  (1 asmeniui)110 Eur (2BSI)
Kompensacija už vaikų ugdymą pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti 
(1 vaikas/1 mėn.)
88 Eur (1,6BSI)
Lietuvių kalbos mokymas suaugusiems asmenims.
Gali lankyti Pabėgėlių priėmimo centro organizuojamus mokymus arba gauti kompensaciją po kursų baigimo, išlaikius I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą. 
528 Eur (nedaugiau nei 3 VRP)
Būsto nuomos dalies kompensacija (skaičiuojama kaip ir LR piliečiams pagal Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo 18 str. nurodytą metodiką (priklauso nuo savivaldybės)nuo 46,40 iki 210,56 Eur

 

Atnaujinimo data: 2024-02-07