>

Prevencinių socialinių paslaugų rekomendacijos (2023-04-04)

Globėjų ir įtėvių paslaugų poreikio, jų prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės analizė (tyrimas atliktas 2020 m.) 

Dėl asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo

Globos centro paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis, 1 pavyzdys

Globos centro paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis, 2 pavyzdys

Dėl asmenų gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo organizavimo savivaldybėse

Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio

Dėl paslaugų į namus paslaugų organizavimo ir teikimo rekomendacijų

Rekomendacijos apie individualios priežiūros darbuotojų–slaugytojo padėjėjų, teikiančių integralią pagalbą asmens namuose, funkcijas ir atsakomybes

Metodinės rekomendacijos dirbantiems socialinį darbą

Dėl pagalbos nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims modelio

Dėl socialinio darbo su šeimomis stiprinimo

Dėl senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo

Mokėjimo dydžio už nakvynės namuose teikiamas socialinės priežiūros paslaugas nustatymo rekomendacijos

Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo, atestacijos reglamentavimas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos pakeitimai

Reikalavimų socialinės globos įstaigoms pasikeitimai

DĖL INDIVIDUALIOS SOCIALINĖS GLOBOS PLANO SUDARYMO REKOMENDACIJOS

REKOMENDACIJOS SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS SU SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMIS, DĖL ŠEIMOS SITUACIJOS VERTINIMO IR DARBO SU ŠEIMA PLANAVIMOWord versija

SOCIALINIS DARBAS SU RIZIKOS ŠEIMOMIS. METODINĖ INFORMACIJA SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ SENYVO AMŽIAUS IR NEĮGALIESIEMS ASMENIMS VEIKLOS METODINĖS REKOMENDACIJOS

GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ NEĮGALIESIEMS REKOMENDACIJOS

REKOMENDACIJOS DĖL SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO

REKOMENDACIJOS DĖL GLOBĖJO PAKEITIMO

REKOMENDACIJOS DĖL VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ

Atnaujinimo data: 2024-01-17