APIE JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ

 

Kas yra vaiko teisės? 

Kaip ir kiekvienas žmogus, vaikas turi socialines, politines, pilietines, ekonomines ir kultūrines teises, kurios apibūdina, kokių sąlygų reikia vaikui, kad jis augtų sveikas, laimingas, saugioje ir jo poreikius atitinkančioje aplinkoje, turėtų tinkamas sąlygas aktyviai dalyvauti savo valstybės ir pasaulio gyvenime, o prireikus – gautų jam reikalingą pagalbą ir paramą. Vaiko teisės apima vaiko teisę į išlikimą ir gyvenimą; į vaiko visapusišką ir pilnutinį vystymąsi; į apsaugą nuo visų smurto formų, teisę išreikšti savo nuomonę ir būti išgirstam, dalyvauti priimant svarbius sprendimus. Taip pat, vaiko teisės reiškia, kad vaikas turi būti gerbiamas lygiai taip pat kaip ir suaugęs asmuo, kad vaikas yra savarankiškas žmogus, kuriam priklauso tokios pat teisės kaip ir suaugusiam, tik jam reikia tam tikros suaugusiųjų pagalbos ir papildomos apsaugos dėl to, kad vaikas auga ir vystosi. 

Kas yra Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija?

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija yra pagrindinis tarptautinis dokumentas, kuriame išvardintos visos vaikų teisės – pilietinės, politinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės. Paprastai tariant, tai tarptautinis pasaulio valstybių susitarimas, ko reikia vaikams, kad jie augtų sveiki ir laimingi, būtų saugūs, galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, o prireikus – gautų visą reikalingą pagalbą. Visi pasaulio vaikai turi vienodas teises, kurios priklauso jiems nepriklausomai nuo to, kur vaikas gyvena, ką jis veikia, kuo tiki, kokios tautybės ar rasės jis yra, ką veikia jo tėvai ar globėjai, ar nuo kokių nors kitų aplinkybių. 

Keliose pasaulio valstybėse galioja šis dokumentas?

Net 193.

Kodėl vaiko teisės yra svarbios? 

Vaiko teisės ir Vaiko teisių konvencija užtikrina, kad atsižvelgiant į tai, kad vaikas auga ir vystosi, jo apsaugai ir priežiūrai būtų skiriamas ypatingas dėmesys. Taip pat, Vaiko teisių konvencija įpareigoja valstybes skirti visus savo turimus išteklius tam, kad būtų užtikrinta vaikystės apsauga, tinkamos sąlygos vaikų gerovei. Vaiko teisės ir Vaiko teisių konvencija – tai aiškios gairės valstybėms, ką konkrečiai jos turi padaryti, kad užtikrintų tinkamas sąlygas vaikams gyventi ir augti. Tai yra aiškus pripažinimas, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo jokių skirtumų ar ypatumų, yra svarbus, reikšmingas, turi teisę į geriausias įmanomas gyvenimo sąlygas bei reikalingą paramą. Tuo pačiu, Vaiko teisių konvencija pripažįsta šeimos svarbą vaiko gyvenime. Konvencijoje nurodoma, kad valstybės privalo gerbti tėvus ar kitus vaiku besirūpinančius asmenis ir jų teises, taip pat tėvų pasirinkimą vienaip ar kitaip auklėti vaiką, jei tai nepažeidžia geriausių vaiko interesų. 

Ar vaiko teisės reiškia, kad galiu daryti, ką noriu?

Ne. Vaiko teisės ir Vaiko teisių konvencija – tai nėra leidimas vaikui elgtis taip, kaip jis nori, pvz., sukeliant grėsmę sau ar aplinkiniams, žeminant ar kokiu nors būdu skriaudžiant kitą asmenį, nesvarbu, ar tai būtų vaikas, ar suaugęs asmuo. Tai taip pat nėra leidimas nesilaikyti namų/šeimos ar mokykloje, kitose aplinkose galiojančių taisyklių. Nėra nei vienos vaiko teisės, kuri leidžia vaikams pvz., grubiai kalbėtis su tėvais ar mokytojais, skaudinti ar smurtauti prieš kitus vaikus bei suaugusius, nesimokyti ar nesitvarkyti namuose, ar pan. Turime atsiminti, kad kiekvienas šalia mūsų esantis žmogus – tiek vaikas, tiek suaugęs, nesvarbu, kas jis būtų – taip pat turi tokias pačias teises, ir mūsų teisės veikia tik tiek, kiek nepažeidžiame kito žmogaus teisių ir laisvių. Todėl turime elgtis pagarbiai, sąžiningai, atsakingai, nenaudoti smurto.

O kas nutinka, kai vaikui sukanka 18 metų? Ar teisės nustoja galioti? 

Kiekvienas suaugęs, taip pat kaip ir kiekvienas vaikas, turi tam tikras teises ir laisves, kurios jam priklauso jau vien dėl to, kad jis gimė žmogumi. Suaugusiojo žmogaus teises gina atitinkami kiekvienos šalies įstatymai, o taip pat – įvairūs tarptautiniai aktai, kurie įtvirtina pagarbą kiekvieno žmogaus orumui. Visi žmonės pasaulyje turi tas pačias teises ir laisves, nepriklausomai nuo jokių žmogaus asmenybės bruožų ar kitokių aspektų. Todėl kai vaikui sukanka 18 metų, nors Vaiko teisių konvencija jam jau negalioja – jį ir jo teises gina kiti įstatymai ir tarptautiniai aktai, tokie kaip pvz., Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. 

Kokias vaiko teises gina Konvencija?

Teisę gauti išsimokslinimą, teisę žinoti savo tėvus ir bendrauti su jais, teisę būti apgintam nuo bet kokio pobūdžio smurto, teisę gyventi pilnavertį gyvenimą, teisę turėti savo nuomonę, teisę turėti asmeninį gyvenimą, neliečiamybę ir laisvę, teisę vartoti gimtąją kalbą ir naudotis savo kultūra ir kt.

Ką daryti, jei mano ar kitų vaikų teisės yra pažeidžiamos?

Pasakyk suaugusiems, kuriais tvirtai pasitiki
Pasakyk tavo apgyvendinimo vietoje dirbantiems asmenims
Kreipkis į Lietuvos policiją, numeriu 112, bet kuriuo paros metu 
Kreipkis į Valstybės vaiko teisių apsaugos tarnybą darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Telefonu: +370 5 231 0928 arba elektroniniu paštu: [email protected]

Jei yra pažeidžiamos tam tikros teisės kitur nei šeimoje, pvz., mokykloje, vaikai arba jų vardu, suaugusieji gali kreiptis į Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigą, kuri nagrinėja tokius pažeidimus. 

Kokias pareigas turi vaikas?

Pareigą mokytis, pareigą saugoti savo sveikatą, pareigą gerbti savo tėvus ir globėjus, pareigą gerbti savo valstybę ir įstatymus, pareigą laikytis visuomenės priimtų elgesio taisyklių.

Žemiau rasite įvairius leidinukus, kurių pagalba vieni ar kartu su savo tėveliais, globėjais, kitais artimaisiais, draugais galite sužinoti daugiau apie tai, kokias teises turi vaikai ir ką jos reiškia.

Įvadas į vaiko teises 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija 

Apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, vaiko teises ir atsakomybę

Vaiko teisės ir pareigos

PAGALBA VAIKAMS

Iškilus sunkumams ar rūpesčiams, taip pat kilus bet kokiems klausimams dėl vaiko teisių skambink nemokamu Vaiko teisių linijos telefonu 8 800 10 800 (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 19:00 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 18:00 val.).

Taip pat, gali parašyti laišką el. paštu [email protected]

Diskutuok su bendraamžiais: Kviečiame Tave prisijungti prie „Vaikų linijos“ diskusijų! Čia tu galėsi ne tik pasidalinti savo mintimis ir išgyvenimais su kitais vaikais, bet taip pat kurti Tau svarbias temas, į kurias reaguos Tavo bendraamžiai.

Čia sužinosite daugiau: http://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/diskusijos/

Internetu: Tai interneto svetainė, skirta visiems vaikams ir paaugliams, norintiems pasitarti apie savo sunkumus.

Čia sužinosite daugiau: http://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/pagalba-internetu/

 

Atnaujinimo data: 2024-02-02