Elektroninė socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) – tai informacinė sistema, veikianti pagal bendradarbiavimo sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir visų šalies savivaldybių. SPIS paskirtis – vienodai registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėse teikiamą socialinę paramą (socialines išmokas ir kompensacijas, socialinę paramą mokiniams, socialines paslaugas, veiklą, vykdomą vaiko teisių apsaugos srityje, ir kt.), analizuoti šią informaciją pagal savivaldybes, paramos rūšis bei paramos gavėjus, taip pat užkirsti kelią paramos gavimui keliose savivaldybėse vienu metu.

SPIS taip pat skirta bet kuriam gyventojui, kuris, taupydamas laiką, prašymą gauti socialinę paramą nori pateikti internetu. Norint užpildyti prašymą nebereikia gaišti laiko savivaldybėse – patvirtinus tapatybę, galima užpildyti prašyma naudojantis kompiuteriu arba mobiliuoju įrenginiu, turinčiu prieigą prie interneto, ir, įrašius privalomą informaciją, galima pateikti prašymą.

Elektroninės socialinės paramos šeimai informacinės sistemos adresas - spis.lt.

Šiuo metu sistema išplėsta 26 elektroninių viešųjų paslaugų rinkiniu:

 • skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui;
 • skirti išmoką vaikui;
 • skirti globos (rūpybos) išmoką;
 • skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai;
 • skirti laidojimo pašalpą;
 • skirti pensiją daugiavaikei motinai;
 • skirti šalpos našlaičio pensiją;
 • skirti šalpos pensiją neįgaliojo slaugytojui;
 • skirti šalpos pensiją neįgaliajam;
 • skirti šalpos pensiją sukakusiam senatvės pensijos amžių asmeniui;
 • skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • skirti šalpos kompensaciją daugiavaikei motinai;
 • skirti šalpos išmoką laidojusiam asmeniui;
 • skirti šalpos kompensaciją neįgaliojo slaugytojui;
 • skirti socialinę pašalpą;
 • nustatyti teisę į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijas;
 • skirti transporto išlaidų kompensaciją neįgaliesiems;
 • skirti išmokas auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų;
 • skirti mokinių nemokamą maitinimą;
 • skirti paramą mokinio reikmenims;
 • skirti transporto paslaugas;
 • nustatyti specialiųjų poreikių lygį;
 • išduoti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių;
 • asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju);
 • skirti neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas.

Gausios šeimos ir šeimos, prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį, SPIS taip pat gali pateikti prašymą gauti šeimos kortelę.

Projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-013 „Elektroninių paslaugų sukūrimas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

Atnaujinimo data: 2024-01-17