2021-12-15

Nuo metų pradžios – didesnės socialinės išmokos

Nuo 2022 metų pradžios didėja baziniai socialinių išmokų dydžiai, o kartu ir piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, šalpos pensijos, mokamos neįgaliesiems, našlaičiams ar minimalaus socialinio draudimo stažo nesukaupusiems senjorams, tikslinės kompensacijos neįgaliesiems su specialiaisiais poreikiais.

„Kitąmet didėja baziniai socialinių išmokų dydžiai. Tai reiškia, kad kartu auga ir įvairios išmokos labiausiai pažeidžiamiems šalies gyventojams: pagyvenusiems žmonėms, patiriantiems nepriteklių, žmonėms su negalia. Tikimės, kad po truputį augančios išmokos, prisidės prie sunkiausiai besiverčiančių gyventojų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja šie baziniai socialinių išmokų dydžiai:

•  BAZINĖS SOCIALINĖS IŠMOKOS DYDIS – 42 eurai (2021 m. – 40 eurų)
Padidinus šį dydį, atitinkamai padidės nuo jo priklausančių išmokų dydžiai: visos išmokos pagal Išmokų vaikams įstatymą, pavyzdžiui, vaiko pinigai, vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Didės ir laidojimo pašalpa, parama palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams, vaiko išlaikymo išmoka, dalinė neįgalių studentų išlaidų kompensacija ir kitos socialinės išmokos. 

Tokias išmokas, kompensacijas ir socialinę paramą gauna apie 600 tūkst. žmonių.

•    ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDIS – 150 eurų (2021 m. – 143 eurai)
Nuo kitų metų pradžios 5 proc. didinama šalpos pensijų bazė sieks 150 eurus. Padidinus šį dydį, šalpos išmokos, priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 3,5 euro (šalpos našlaičių pensija) iki 15,75 euro (šalpos neįgalumo pensija asmenims, netekusiems 100 procentų darbingumo iki 24 metų amžiaus).

Šalpos išmokos užtikrina minimalias pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais jokių pajamų negaunantiems arba labai mažas pajamas gaunantiems asmenims. 

Tai palies apie 60 tūkst. gaunančių šalpos pensijas: našlaičius, vaikus su negalia, nuo vaikystės neįgalius suaugusius asmenis, kitus neįgaliuosius ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusius žmones, kurie nesukaupė minimalaus stažo valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti.

•    TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDIS – 126 eurai (2021 m. – 120 eurų)
Nuo kitų metų pradžios tikslinių kompensacijų bazė didinama nuo 120 iki 126 eurų. Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė kompensacija padidės 6,6 euro, o tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 3,6 euro.

Tiems, kam nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tikslinė kompensacija padidės 15,6 euro, o kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 11,4 euro. 

Tokias kompensacijas šalyje gauna apie 91 tūkst. asmenų.

•    VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ DYDIS – 129 eurai (2021 m. – 128 eurai)
Nuo 2022 metų pradžios valstybės remiamų pajamų dydis bus 129 eurai. 
Šis dydis aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir šios paramos dydžiui, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.