Tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai

Tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai dėl bendradarbiavimo

 Šalis

 Susitarimas

 

UKRAINA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos darbo ir socialinės politikos ministerijos (dabar – Ukrainos socialinės politikos ministerija) susitarimas dėl bendradarbiavimo socialinės ir darbo politikos srityse (pasirašytas 2009 m. rugsėjo 18 d.)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos socialinės politikos ministerijos memorandumas dėl tarpusavio bendradarbiavimo perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų srityje (pasirašytas 2021 m. kovo 18 d. Kijeve)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo jaunimo srityje (pasirašytas 2021 m. kovo 18 d. Kijeve)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos darbo planas dėl bendradarbiavimo jaunimo srityje 2021-2022 metais (pasirašytas 2021 m. birželio 11 d./rugpjūčio 13 d. Vilniuje ir Kijeve)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos socialinės politikos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo nuo karo Ukrainoje dėl Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos nukentėjusių vaikų apsaugos srityje (pasirašyta 2022 m. balandžio 11 d. Kijeve)

  

AZERBAIDŽANAS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Azerbaidžano Respublikos darbo ir gyventojų socialinės apsaugos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo darbo ir socialinės apsaugos srityse (pasirašytas 2019 m. spalio 3 d., Baku, įsigaliojo 2019 m. gruodžio 2 d.)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Azerbaidžano Respublikos Valstybinio šeimos, moterų ir vaikų komiteto memorandumas dėl bendradarbiavimo šeimos, moterų ir vaikų reikalų srityse (pasirašytas 2022 m. balandžio 27 d. Vilniuje)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Azerbaidžano Respublikos jaunimo ir sporto ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje (pasirašytas 2023 m. gegužės 22 d. Vilniuje)

 

MOLDOVA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Moldovos Respublikos darbo, socialinės apsaugos ir šeimos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo darbo, socialinės ir šeimos politikos srityse (pasirašytas 2017 m. balandžio 10 d. Vilniuje, įsigaliojo 2017 m. liepos 28 d.)

 

ARMĖNIJA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Armėnijos Respublikos darbo ir socialinių reikalų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo darbo ir socialinės apsaugos srityse (pasirašytas 2017 m. spalio 4 d., Jerevane, įsigaliojo 2018 m. kovo 8 d.) 

VOKIETIJA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Brandenburgo žemės švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo 2021-2022 metais jaunimo srityje 

VENGRIJA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vengrijos žmogiškųjų išteklių ministerijos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Vyriausybės susitarimo dėl Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo (pasirašytas 2015 m. lapkričio 6 d. Budapešte)

 

EUROPOS SĄJUNGOS

VALSTYBĖS NARĖS

Bendrasis susitarimas dėl Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio dalies taikymo įprasto tarptvalstybinio nuotolinio darbo atvejais (įsigaliojo 2024 m. gegužės 1 d.)

Susitarimo tikslas  - nustatyti pagrindinius principus ir palengvinti teisės procedūrų taikymą nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams, kai situacija yra susijusi su keliomis valstybėmis narėmis.
Susitarime numatyta, kad kitoje valstybėje narėje nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas galės išsaugoti socialinį draudimą valstybėje narėje, kurioje jo darbdavys turi registruotą buveinę ar veiklos vietą, jei tarpvalstybinis nuotolinis darbas gyvenamosios vietos valstybėje sudaro mažiau kaip 50 proc. viso darbo laiko. 
Tikimasi, kad sumažės kompetentingų įstaigų administracinė našta, nes bus supaprastintas darbo pažymėjimų išdavimas nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams. 
Susitarimas taikomas tik tuo atveju, jei abi suinteresuotos valstybės narės yra pasirašiusios tokį susitarimą. Prie susitarimo prisijungė: Austrija, Belgija, Čekija, Kroatija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Slovėnija, Slovakija.
 

Atnaujinimo data: 2024-05-08