Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dėl socialinių garantijų teikimo tvarkos nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams (LT, RU) buvo pasirašytas ir įsigaliojo 1993 m. lapkričio 18 d. Vilniuje.

Šis Susitarimas taikomas Lietuvos Respublikoje pagal jos įstatymus nuolat gyvenantiems buvusios TSRS (Rusijos Federacijos) ginkluotųjų pajėgų, pasienio, vidaus, geležinkelių ir kitų kariuomenės rūšių atsargos ir dimisijos admirolams, generolams, karininkams, praporščikams, mičmanams, liktinės tarnybos kariams, buvusios TSRS (Rusijos Federacijos) vidaus reikalų ministerijos organų eiliniams ir viršininkams, taip pat šių asmenų šeimoms, gaunantiems pensijas ir pašalpas iš Rusijos Federacijos respublikinio biudžeto. Nepriklausomai nuo pilietybės nurodytųjų asmenų pensinį aprūpinimą Rusijos Federacija vykdo pagal savo įstatymų sąlygas ir normas.

Lietuvos Respublikos  Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl pensinio aprūpinimo (LT, RU) buvo pasirašytas 1999 m. birželio 29 d. Maskvoje. Įsigaliojo 2001 m. gegužės 29 d. 

Šis Susitarimas taikomas visoms pensijų rūšims, kurios nustatytos arba bus nustatytos kiekvienos iš Šalių valstybės teisės aktais, išskyrus kariškių, vidaus reikalų institucijų viršininkų ir eilinių ir jų šeimų narių pensijas.

Atnaujinimo data: 2024-01-17