LIETUVOS RESPUBLIKOS – NAUJOSIOS ZELANDIJOS DARBO ATOSTOGAUJANT PROGRAMA

Pranešame, kad Naujosios Zelandijos Vyriausybė, vadovaudamasi 2015 m. spalio 1 d. Niujorke pasirašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Naujosios Zelandijos Vyriausybės susitarimo dėl darbo atostogaujant programos, ratifikuoto Lietuvos Respublikos 2016 m. gegužės 19 d. įstatymu Nr. XII-2386, 14 straipsniu nuo 2021 m. balandžio 26 d. laikinai sustabdė šio Susitarimo galiojimą dėl COVID-19 pandemijos.

Lietuvos Respublikos piliečiai laikinai negalės kreiptis dėl Naujosios Zelandijos darbo atostogų programos vizos išdavimo.

Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie iki 2021 m. balandžio 26 d. pateikė prašymą dėl Naujosios Zelandijos darbo atostogų programos vizos išdavimo, bus grąžintas sumokėtas vizos mokestis.

Lietuvos Respublikos piliečiai, šiuo metu esantys Naujojoje Zelandijoje pagal darbo atostogų vizą, gal kreiptis dėl kitos rūšies vizos išdavimo.

Naujosios Zelandijos Vyriausybė dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl Lietuvos Respublikos piliečių, kurie iki 2021 m. balandžio 26 d. gavo darbo atostogų programos vizą, bet dar nespėjo atvykti į Naująją Zelandiją, galimybės atvažiuoti į šalį pagal darbo atostogų programą.

Naujosios Zelandijos Vyriausybė planuoja atšaukti įvestus apribojimus, kaip tik pagerės situacija dėl pandemijos.

2015 m. spalio 1 d. Niujorke buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Naujosios Zelandijos Vyriausybės susitarimas dėl darbo atostogaujant programos (toliau – Susitarimas). Susitarimas įsigaliojo 2017 m. sausio 1 dieną. Susitarimo tekstas lietuvių kalba, anglų kalba.

Susitarimo tekstas buvo skelbtas Teisės aktų registre, 2016-06-14, 2016–16596.

Vadovaujantis Susitarimo 12 straipsnio 1 dalimi Šalys diplomatiniais kanalais susitarė dėl piliečių, galinčių pasinaudoti šiuo Susitarimu, skaičiaus, t.y. 100 asmenų per metus.

Susitarimo tikslas – skatinti jaunimo, siekiančio pažinti skirtingas tradicijas ir kultūras, judėjimą, suteikti abiejų susitariančiųjų valstybių piliečiams nuo 18 iki 30 metų amžiaus galimybę atvykti į kitą Susitarimo valstybę pažintiniais tikslais, atostogauti tos valstybės teritorijoje iki 12 mėnesių, kartu suteikiant teisę studijuoti ar dirbti iki 6 mėnesių.  

Kokios yra dalyvavimo jaunimo mainų programoje sąlygos?

Darbo atostogaujant programoje gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos ir Naujosios Zelandijospiliečiai.

Naujosios Zelandijos pilietis, norintis atvykti į Lietuvą pagal darbo atostogaujant programą, turi pateikti prašymą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Lietuvos vizų tarnyboms užsienyje išduoti daugkartinę nacionalinę vizą, galiojančią iki dvylikos (12) mėnesių, skaičiuojant nuo išdavimo dienos.

Naujosios Zelandijos pilietis turi atitikti šias sąlygas: 

  1. prašymo pateikimo Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Lietuvos vizų tarnyboms užsienyje dieną būti nuo aštuoniolikos (18) iki trisdešimties (30) metų (imtinai) amžiaus;
  2. turėti galiojantį kelionės dokumentą, išduotą per pastaruosius dešimt (10) metų, kurio galiojimo laikas yra ne mažiau kaip trimis (3)mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką;
  3. nurodyti, kad jo pagrindinis kelionės į Lietuvos Respubliką tikslas yra dalyvavimas Programoje, t. y. atostogos, o darbas ar studijos – ne pagrindinė apsilankymo priežastis;
  4. nevykti su išlaikytiniais (pvz., vaikais);
  5. pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti (siekiant užtikrinti, kad Naujosios Zelandijos piliečiai, atvykstantys į Lietuvą pagal darbo atostogaujant programą, turėtų pakankamai lėšų būsto nuomai, pragyvenimui ir kitoms būtinoms išlaidoms, Lietuvos pusė nustatė mažiausią 1 MMA lėšų sumą mėnesiui, t.y. 12 MMA arba 4560 EUR per metus);
  6. turėti sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus ir galiojantį visą buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį;
  7. sumokėti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą mokestį už prašymą išduoti daugkartinę nacionalinę vizą;
  8. nebūti dalyvavusiu šioje Programoje.

Analogiškos sąlygos taikomos ir Lietuvos Respublikos piliečiams, ketinantiems vykti į Naująją Zelandiją pagal darbo atostogaujant programą.

Daugiau informacijos apie Naujosios Zelandijos reikalavimus darbo atostogaujant dalyviams galima rasti:

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/lithuania-working-holiday-visa

Kiek kartų galima dalyvauti darbo atostogaujant programoje?

Darbo atostogaujant programoje galima dalyvauti tik vieną kartą.

Ar būtina gauti vizą? Kur kreiptis dėl vizos išdavimo?

Naujosios Zelandijos pilietis, norintis atvykti į Lietuvą pagal darbo atostogaujant programą, turi pateikti prašymą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Lietuvos vizų tarnyboms užsienyje (Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą) išduoti daugkartinę nacionalinę vizą, galiojančią iki dvylikos (12) mėnesių, skaičiuojant nuo išdavimo dienos.  

Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą, gali keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas, bet ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos http://www.migracija.lt/index.php?1577127811

Lietuvos Respublikos vizų tarnybų užsienyje sąrašas ir http://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts

Ar reikia mokėti už vizos išdavimą?

Už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje imamas 60 eurų konsulinis mokestis. 

Ar būtina gauti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje?

Ne. Susitarime numatyta, kad Naujosios Zelandijos piliečiams, atvyksiantiems į Lietuvos Respubliką pagal darbo atostogaujant programą, nebūtų taikomas reikalavimas įsigyti leidimą dirbti. 

Darbo Lietuvoje paieška

Jeigu asmuo ketina ieškoti darbo Lietuvoje, jis gali kreiptis į Užimtumo tarnybą ar EURES biurus dėl darbo paieškos. Informaciją apie laisvas darbo vietas visoje Lietuvoje taip pat galima rasti ir Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx?pageId=b2ab103e-863b-4718-936b-85ae3bc01c2c .  

Laisvų darbo vietų galima ieškoti ir privačių įdarbinimo agentūrų internetinėse svetainėse, kuriose darbo skelbimus galima rasti pagal profesiją, vietovę, reikalingą išsilavinimą ir kt. Pagrindinių Lietuvoje veikiančių privačių įdarbinimo agentūrų internetinių svetainių adresai: http://www.darbaslietuvoje.lt/; http://www.cv.lt/; http://www.cvonline.lt/; http://www.cvmarket.lt/; http://www.cvbankas.lt/http://www.cvinfo.lt/.

Naudingos nuorodos

Vidaus reikalų ministerija

http://www.vrm.lt/

Užsienio reikalų ministerija

http://www.urm.lt

Švietimo ir mokslo ministerija

http://www.smm.lt/

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

http://www.migracija.lt

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

https://uzt.lt/

Studijų kokybės vertinimo centras

http://www.skvc.lt/

Atnaujinimo data: 2024-01-17