Lietuvos Respublikos ir Kanados sutartis dėl socialinės apsaugos (LT, EN) buvo pasirašyta 2005 m. liepos 5 d. Vilniuje. Įsigaliojo 2006 m. lapkričio 1 d. 

Ši Sutartis taikoma šiems teisės aktams:

(a) Lietuvos Respublikoje:

(i) Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymui ir su juo susijusiems teisės aktams;

(ii) Valstybinio socialinio draudimo įstatymui, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pensijų draudimu;

(iii) Pensijų sistemos reformos įstatymui ir su juo susijusiems teisės aktams.

(b) Kanadoje:

(i) Apsaugos senatvėje įstatymui ir su juo susijusiems teisės aktams;

(ii) Kanados pensijų planui ir su juo susijusiems teisės aktams

Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Kanados  sutarties dėl socialinės apsaugos įgyvendinimo (LT, EN) buvo pasirašytas 2005 m. liepos 5 d. Įsigaliojo 2006 m. lapkričio 1 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kanados Vyriausybės susitarimas dėl jaunimo mainų (LT) pasirašytas 2009 m. lapkričio 19 d. Vilniuje. Įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d.  

Susitarimo tikslas – sudaryti galimybes jaunimui pagilinti specialybės ir kalbos žinias, studijuoti ir dirbti atostogų metu kitoje susitariančiojoje valstybėje, pažinti jos visuomenę bei kultūrą. Jaunimo mainų programoje gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos ir Kanados piliečiai 18-35 metų amžiaus (imtinai). Jaunimo mainų programoje galima dalyvauti ne daugiau kaip du kartus. Kiekvieną kartą programos dalyvis turi atitikti reikalavimus pagal skirtingas kategorijas, t. y. jei pirmą kartą asmuo dalyvauja jaunimo mainų programoje kaip stažuotojas ar praktikantas, kitą kartą jis galės dalyvauti jaunimo mainų programoje kaip absolventas, tobulinantis kvalifikaciją priimančiojoje valstybėje pagal iš anksto suderintą darbo sutartį, arba kaip turistas, ketinantis keliauti priimančiojoje valstybėje ir retkarčiais dirbti, kad papildytų savo finansinius išteklius.

Atnaujinimo data: 2024-01-17