Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl socialinio draudimo pensijų mokėjimo į užsienį sudarytas pasikeičiant notomis (LT) (JAV ambasados nota Nr. 03/03, 2003-01-07, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nota Nr. 26/2003, 2003-01-17), įsigaliojo 2003 m. sausio 17 d. 

Susitarimu užtikrinama, kad atitinkamos Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos socialinio draudimo sistemos mokės viso dydžio išmokas kitos šalies piliečiams, turintiems į jas teisę, tačiau esantiems už išmokančiosios šalies ribų, neatsižvelgiant į jų nebuvimo šalyje trukmę. Užtikrinama, kad pareiškimai išmokoms gauti gali būti pateikiami esant už jas išmokančiosios šalies ribų, kad ištarnauto laiko pensijos ar senatvės išmokos, taip pat maitintojo netekties išmokos apskaičiavimas ir šių išmokų išmokėjimas bus atliekami pagal tokias pat taisykles, kurios taikomos mokančiosios šalies piliečiams.

Atnaujinimo data: 2024-01-17