>

Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos buvo pasirašyta 1999 m. vasario 4 d. Minske. (LT, RU) Sutartis įsigaliojo 1999 m. gruodžio 15 d. 

Ši Sutartis taikoma šioms kiekvienos Šalies teisės aktais numatytoms socialinės apsaugos rūšims:
  1) ligos ir motinystės (laikinojo nedarbingumo) pašalpoms;
  2) invalidumo pensijoms;
  3) senatvės (amžiaus) pensijoms;
  4) ištarnauto laiko pensijoms;
  5) našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensijoms;
  6) žalos atlyginimui;
  7) bedarbio pašalpoms;
  8) laidojimo pašalpoms;
  9) pašalpoms šeimai.

Galiojimo laikotarpis neribotas. 

Nuo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos įsigaliojimo momento (nuo 1999 m. gruodžio 15 d.) nustojo galioti Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos susitarimas dėl piliečių teisių garantijų pensinio aprūpinimo srityje, pasirašytas 1994 m. balandžio 14 d. Vilniuje, tačiau pagal šį susitarimą asmenų įgytos teisės išlieka.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos socialinės apsaugos ministerijos susitarimas (LT, RU) buvo pasirašytas 2000 m. kovo 17 d. Susitarimas įsigaliojo nuo 1999 m. gruodžio 15 d. 

Atnaujinimo data: 2024-01-17