Nacionaliniame pažangos plane numatytam 2-am strateginiam tikslui pasiekti („didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė penkias plėtros programas. Programose formuojamos Lietuvos ilgalaikės (2021-2030 m.) strategijos pajamų nelygybės mažinimo, socialinės atskirties mažinimo, įtraukios darbo rinkos, šeimos politikos ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityse. 

Siekiant į Plėtros programų rengimą įtraukti socialinius partnerius, atitinkamų sričių ekspertus ir susijusias viešojo sektoriaus institucijas, 2021 m. kovo 30 d. - balandžio 16 d. buvo vykdoma viešoji konsultacija dėl plėtros programų projektų:

Viešosios konsultacijos rezultatai [paskutinį kartą atnaujinta 2021 06 29]

PAJAMŲ NELYGYBĖS MAŽINIMO PLĖTROS PROGRAMA

(programos koordinatorė Ugnė Užgalė, [email protected])

Vyriausybės nutarimas dėl Pajamų nelygybės mažinimo plėtros programos patvirtinimo [paskutinį kartą atnaujinta 2023 05 11]

2021–2030 m. pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa – analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 11 17]

2021–2030 m. pajamų nelygybės mažinimo plėtros programa – priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2023 05 11]

NEĮGALIESIEMS TINKAMOS APLINKOS VISOSE GYVENIMO SRITYSE PLĖTROS PROGRAMA

(programos koordinatorė Eglė Čaplikienė (Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie SADM), [email protected])

Vyriausybės nutarimas dėl Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programos patvirtinimo [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

2021–2030 m. neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

2021–2030 m. neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

2021–2030 m. neįgaliesiems tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa – problemų-priežasčių medis (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMA

(programos koordinatorė Audra Mikalauskaitė, [email protected])

Vyriausybės nutarimas dėl Įtraukios darbo rinkos plėtros programos patvirtinimo [paskutinį kartą atnaujinta 2021 11 17]

2021–2030 m. įtraukios darbo rinkos plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

2021–2030 m. įtraukios darbo rinkos plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

2021–2030 m. įtraukios darbo rinkos plėtros programa - problemų-priežasčių medis: 2.3 uždaviniui, 2.8 uždaviniui; 2.9 uždaviniui [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

ŠEIMOS POLITIKOS STIPRINIMO PLĖTROS PROGRAMA

(programos koordinatorė Teresa Roščinska, [email protected])

Vyriausybės nutarimas dėl Šeimos politikos stiprinimo plėtros programos patvirtinimo [paskutinį kartą atnaujinta 2021 11 17]

2021–2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

2021–2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

2021–2030 m. šeimos politikos stiprinimo plėtros programa - problemų-priežasčių medis (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

SOCIALINĖS SUTELKTIES PLĖTROS PROGRAMA

(programos koordinatorė Audra Mikalauskaitė, [email protected])

Vyriausybės nutarimas dėl Socialinės sutelkties plėtros programos patvirtinimo [paskutinį kartą atnaujinta 2021 11 17]

Vyriausybės nutarimo dėl Socialinės sutelkties plėtros programos patvirtinimo pakeitimas [paskutinį kartą atnaujintą 2023 05 10]

2021–2030 m. socialinės sutelkties plėtros programa - analizė (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

2021–2030 m. socialinės sutelkties plėtros programa - priemonės (PDF) [paskutinį kartą atnaujinta 2023 05 23]

2021–2030 m. socialinės sutelkties plėtros programa - problemų-priežasčių medis: 2.2 uždaviniui2.7 uždaviniui [paskutinį kartą atnaujinta 2021 12 15]

Atnaujinimo data: 2024-03-27