>

Nustatyta profesinė liga: kas man priklauso?

Darbuotojas, laikinai nedarbingu tapęs ir netekęs dalyvumo dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, arba dėl nustatytos profesinės ligos, ir dėl to prarandantis darbo pajamas, iš „Sodros“ gali gauti ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmoką, netekto dalyvumo vienkartinę kompensaciją arba netekto dalyvumo periodinę kompensaciją.

Aktualu nuo 2024 m. sausio mėn.

Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmoka

Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmoka (ligos išmoka) asmeniui gali būti skiriama, jeigu:

  • buvo draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu;
  • nustatyta profesinė liga ar įvykęs nelaimingas atsitikimas darbe pripažintas draudžiamuoju įvykiu;
  • tapo laikinai nedarbingas ir jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

Teisę į ligos išmoką apdraustieji įgyja neatsižvelgiant į turimą socialinio draudimo stažą. Tai reiškia, kad pirmą darbo dieną įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ir jį pripažinus draudžiamuoju įvykiu, žmogus galės gauti jam priklausančias išmokas ir kompensacijas.

Ligos išmokos dydis yra 77,58 procento kompensuojamojo uždarbio. 

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Netekto dalyvumo vienkartinė kompensacija

Ši kompensacija skiriama apdraustiems asmenims, kai jie dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba susirgimo profesine liga netenka mažiau kaip 30 procentų dalyvumo.

Gali būti skiriamos šių dydžių kompensacijos:

  • terminuotai netekus iki 20 procentų (imtinai) dalyvumo – 7,76 procento jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio;
  • terminuotai netekus nuo 21 iki 29 procentų (imtinai) dalyvumo – 15,52 procento jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio;
  • neterminuotai netekus dalyvumo išmokama trigubai didesnė netekto dalyvumo vienkartinė kompensacija nei pirmame ir antrame atvejuose.

Kompensuojamasis uždarbis netekto dalyvumo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti nustatomas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos nustatymo mėnesį.

Netekto dalyvumo periodinė kompensacija

Ši kompensacija skiriama apdraustiesiems asmenims, kai jie dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba susirgimo profesine liga netenka 30 (imtinai) ir daugiau procentų dalyvumo.

Netekto dalyvumo periodinė kompensacija mokama iki Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros nustatytų netektoo dalyvumo procentų termino pabaigos. Ši kompensacija mokama kas mėnesį.

KUR KREIPTIS

Išmokos ir kompensacijos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos

Atnaujinimo data: 2024-01-17