Įstaigos pavadinimas

Adresas

Telefonas

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Direktorė – E. Čaplikienė

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra:

  • užtikrina žmonių su negalia teisių apsaugą;
  • koordinuoja žmonių su negalia teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;
  • organizuoja žmonių su negalia teisių apsaugos įgyvendinimo stebėseną;
  • teikia pasiūlymus, kaip tobulinti žmonių su negalia teisių apsaugos teisinį reguliavimą;
  • teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms bei nevyriausybinėms organizacijoms žmonių su negalia teisių apsaugos srityje;
  • priima sprendimus dėl negalios ir individualių asmens poreikių bei išduos negalią patvirtinančius dokumentus;
  • sudaro pagalbos žmogui su negalią planą ir stebės, kaip jis įgyvendinamas;
  • organizuoja žmonių su negalia aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis;
  • šviečia visuomenę žmonių su negalia teisių apsaugos klausimais.
Švitrigailos g. 11 E, Vilnius+370 659 48674, +370 659 45002
https://anta.lrv.lt/lt/

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras aprūpina asmenis techninės pagalbos priemonėmis

Direktorė – V. Naujokė

Mindaugo g. 42 A-1

+370 800 800 89 arba  (+370 5) 233 7344 (skambinantiems iš užsienio) www.tpnc.lt

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras užtikrina lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą

Direktorė – R. Leonavičienė

I. Kanto g. 23, Kaunas

(8 37) 260 267

https://lgkvc.lrv.lt

Nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias asmenis su negalia, galima rasti čia 

Atnaujinimo data: 2024-01-17