Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir lietuvių kilmės asmenų bei jų šeimų narių perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvą

2022 m. balandžio 6 d. Vyriausybė priėmė nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės apimtos Ukrainos į Lietuvą.

 • Asmenys, atitinkantys bent vieną iš perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindų ir esantys Lietuvoje, dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gali kreiptis tiesiogiai į Migracijos departamentą.
 • Asmenys, esantys Ukrainoje, prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gali teikti Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos per Lietuvos ambasadą Ukrainoje (detalesnė informacija el. paštu [email protected] , tel. +380 (67) 924 04 42, +380 (67) 924 04 27).
 • Nepilnamečių vaikų ir neveiksnių tam tikroje srityje asmenų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikia jų atstovai pagal įstatymą. Pateikiant neveiksnaus tam tikroje srityje asmens arba vaiko nuo 12 iki 18 metų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo turi dalyvauti ir pats asmuo, kurio vardu pateikiamas prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo.
 • Asmenys, įgiję perkeliamojo asmens statusą, turi teisę gauti dokumentą, kuris patvirtina arba suteikia užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Išduotose leidimo nuolat gyventi kortelėse yra įrašas LR APĮ 7 str. 4 d. Kadangi keitėsi Asmenų perkėlimo įstatymo 7 straipsnis – ateityje išduotose leidimo nuolat gyventi kortelėse bus įrašas LR APĮ 7 str. 7 d.
 • Perkeltojo asmens statusą turintys asmenys dalyvauja valstybės remiamoje integracijos programoje, pagal kurią jiems teikiama papildoma parama – išmokos, lietuvių kalbos mokymas, perkvalifikavimas ir pan. Su perkeltais į Lietuvą asmenimis sudaroma sutartis dėl paramos integracijai teikimo. Valstybės parama per Pabėgėlių priėmimo centrą teikiama iki 18 mėnesių.
 • Asmeniui sudarius sutartį dėl paramos integracijai teikimo (kol asmuo neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), Pabėgėlių priėmimo centras moka išmokas, Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos respubliką įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytoje sutartyje nustatytu laikotarpiu ir Vyriausybės nustatyta tvarka iš integracijai įgyvendinti skiriamų lėšų.
 • Kai perkeliamasis asmuo gauna leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, iš savivaldybių jis gali gauti lygiai tokią pačią paramą ir paslaugas, kaip ir visi kiti užsieniečiai, turintys nuolatinį leidimą gyventi, tokiomis pat sąlygomis. 
 • Svarbu atkreipti dėmesį į šias išmokas, kurios gali dubliuotis:
  • Vienkartinė išmoka įsikurti – asmuo gali būti ją gavęs, kol dar nebuvo suteiktas perkelto asmens statusas kaip laikinosios apsaugos gavėjas – šiuo atveju Pabėgėlių priėmimo centras pasitikrina su savivaldybe, ar nebuvo tokia išmoka jau skirta šiam asmeniui.
  • Būsto nuomos kompensacija. Pabėgėlių priėmimo centras pasitikrina prieš skirdamas šią kompensaciją, ar ji nebuvo skirta savivaldybės.
  • Vienkartinė išmoka mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausioms mokinio reikšmėms įsigyti integracijos laikotarpiu gali mokėti ir Pabėgėlių priėmimo centras, koordinuojama su savivaldybe, kad nesidubliuoja.
 • Kadangi Pabėgėlių priėmimo centras turi tik vidinę duomenų bazę apie perkeliamuosius asmenis ir jiems mokamas išmokas, tai savivaldybės pasitikrinti pačios negali. Pabėgėlių priėmimo centre kontaktinis asmuo - Integracijos koordinavimo skyriaus vadovė Monika Žitkė, tel. +370 349 73377, el.p. [email protected]
 • Jeigu asmuo atvykdamas į Lietuvą ir prašydamas suteikti perkeliamojo asmens statusą turi LR pasą (pilietybę), jam leidimas nuolat gyventi Lietuvoje nereikalingas.

Atnaujinimo data: 2024-01-17