Lėšų poreikio bei ataskaitinių duomenų teikimo formos

Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims suteiktos piniginės socialinės paramos ketvirčio ataskaitos forma 

Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims išmokėtų išmokų vaikams ketvirtinės ataskaitos forma 

Lėšų, skirtų socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams, užimtumo didinimo programoms ir socialinėms paslaugoms administruoti, panaudojimo ketvirčio ataskaitos forma (1 priedas) 

 

Metų lėšų poreikio išlaidoms produktams finansuoti forma (1 priedas)  

Trejų metų lėšų poreikio išlaidoms produktams finansuoti forma (3 priedas)

Metų lėšų poreikio išlaidoms mokinio reikmenims finansuoti forma (2 priedas 

Trejų metų lėšų poreikio išlaidoms mokinio reikmenims finansuoti forma (4 priedas)

Lėšų poreikiui socialinei paramai mokiniams apskaičiuoti ir pagrįsti reikalingos informacijos forma (4 priedas)

Ketvirtinė mokinių nemokamo maitinimo ataskaitos forma   

Metinė mokinių nemokamo maitinimo ataskaitos forma   

Paramos mokinio reikmenims įsigyti ataskaitos forma  

 

Lėšų poreikiui išmokoms vaikams apskaičiuoti reikalingos informacijos forma (1 priedas)

Lėšų poreikiui išmokoms vaikams apskaičiuoti reikalingos informacijos forma (2 priedas)

Lėšų poreikiui išmokoms vaikams apskaičiuoti reikalingos informacijos pagrindimas 3 (priedas)

Lėšų poreikiui Paramos mirties atveju įstatyme nustatytai paramai mirties atveju apskaičiuoti reikalingos informacijos pateikimo forma  

 

Papildomų / numatomų nepanaudoti lėšų socialinei paramai mokiniams finansuoti 2024 m. forma

2024 metų patikslintas lėšų poreikis išmokoms vaikams mokėti ir administruoti

2024 metų patikslintas gavėjų skaičius ir lėšų poreikis Paramos mirties atveju įstatyme nustatytai paramai mirties atveju mokėti ir administruoti

Lėšų, reikalingų užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą, poreikis 2024 m.

Prašymas dėl einamųjų metų asignavimų pakeitimų

Atnaujinimo data: 2024-03-23