>

Prašymų formos socialinei paramai gauti

  • Prašymo globos (rūpybos) ir kitoms išmokoms gauti SP-3 (B) forma (iki 2024-03-31)                                                                                                      (globos (rūpybos) išmokai; globos (rūpybos) išmokos tiksliniui priedui; vaiko laikinosios priežiūros išmokaivienkartinei išmoka įsikurti)
  • Prašymo globos (rūpybos) ir kitoms išmokoms gauti SP-3 (B) forma (nuo 2024-04-01)                                                                                                     (globos (rūpybos) išmokai; globos (rūpybos) išmokos tiksliniui priedui; vaiko laikinosios priežiūros išmokaivienkartinei išmoka įsikurti)
  • Prašymo išmokoms gauti SP-3 (A) forma (iki 2024-03-31)                                                                                                                                                 (vienkartinei išmokai vaikui; vienkartinei išmokai nėščiai moteriai; išmokai privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui; išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūra; išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui; išmokai įvaikinus vaiką)
  • Prašymo išmokoms gauti SP-3 (A) forma (nuo 2024-04-01)                                                                                                                                               (vienkartinei išmokai vaikui; vienkartinei išmokai nėščiai moteriai; išmokai privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui; išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūra; išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui; išmokai įvaikinus vaiką)
 
  • Priedai būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

 

 

 

Teisės aktų paieškos sistema

 

Atnaujinimo data: 2024-03-07