Prašymų formos socialinei paramai gauti

  • Prašymo išmokoms gauti SP-3 (A) forma (vienkartinei išmokai vaikui; vienkartinei išmokai nėščiai moteriai; išmokai privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui; išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūra; išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui; išmokai įvaikinus vaiką)
  • Priedai būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

Teisės aktų paieškos sistema

Atnaujinimo data: 2024-01-17