Bendruomeninės veiklos stiprinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kasmet tvirtina priemones, skirtas bendruomeninės veiklos stiprinimui skirdama 2 mln. 180 tūkst. eurų.  

Priemone Stprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Priemonė įgyvendinama savivaldybėse, sudarant su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos Priemonei įgyvendinti skiriamos savivaldybių administracijoms pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis.

Nuo 2021 m. įgyvendinamas bandomasis modelis, kuriuo siekiama efektyvesnio priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo atrenkant Priemonės konsultantą (NVO), kuris stiprintų bendruomenines organizacijas teikiant joms konsultacijas dėl paraiškų parengimo, veiklų planavimo, didesnio įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesus, teiktų mentorystę įgyvendinant projektus bei rengiant projektų įgyvendinimo ataskaitas. 

Kviečiame įsitraukti į vietos bendruomeninių organizacijų veiklą ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant priemonę, skirtą bendruomenių stiprinimui.

Dokumentai

Bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės 2023-2025 metais:

ĮSAKYMAS DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL 2023 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI

ĮSAKYMAS DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ BANDOMOJO MODELIO ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL 2023 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ

 

Bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės 2022 metais:

1. ĮSAKYMAS DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

1.2. ĮSAKYMAS DĖL 2022 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO

2. ĮSAKYMAS DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.7 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, APRAŠO PATVIRTINIMO

2.1. ĮSAKYMAS DĖL 2022 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI, ĮGYVENDINANT BANDOMĄJĮ MODELĮ, PATVIRTINIMO

 

Bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės 2021 metais:

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas

1. 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-269 „Dėl 2021 m. lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“

2. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašas

2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. A1-453 Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti, įgyvendinant bandomąjį modelį, patvirtinimo"

3. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo

 

TYRIMAI:

LIETUVOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ (BO) VEIKLOS GALIMYBIŲ IR POREIKIŲ TYRIMAS 2021 m.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-31