Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 17 straipsnis nustato, kad Konvencijos įgyvendinimo eigai nagrinėti įsteigiamas Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (CEDAW). Pagal Konvencijos 18 straipsnį, Valstybės dalyvės įsipareigoja pranešti kokių teisinių, administracinių ar kitokių priemonių jos ėmėsi Konvencijos nuostatoms įgyvendinti ir kokią pažangą šioje srityje padarė bent kartą per ketverius metus ir (ar) kai to paprašo komitetas.

Žemiau pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos atsiskaitymo ciklus.

CiklasLietuvos Respublikos ataskaitaKomiteto rekomendacijosPapildomi dokumentai

VII

(2023)

Nr. CEDAW/C/LTU/7

Lietuvių k. | Sutrumpinta versijaPriedai

Kitos kalbos | Sutrumpinta versija Priedai

VI

(2019)

Nr. CEDAW/C/LTU/6

Lietuvių k. | Priedai

Kitos kalbos | Priedai

Lietuvių k.

Kitos kalbos

1. Svarstymo dokumentai

2. Rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planas (2021-2023) 

3. Atsakymai į išankstinius klausimus 

4. Pažangos vertinimas

V

(2014)

Nr. CEDAW/C/LTU/5

Lietuvių k.

Kitos kalbos

Lietuvių k.

Kitos kalbos

Svarstymo dokumentai

III-IV

(2008)

Nr. CEDAW/C/LTU/3

Lietuvių k.

Kitos kalbos | Priedai

Lietuvių k.

Kitos kalbos

II

(2000)

Nr. CEDAW/C/LTU/2

Kitos kalbos

Kitos kalbos

I

(2000)

Nr. CEDAW/C/LTU/1 (1998)

Kitos kalbos

Kitos kalbos

Atnaujinimo data: 2024-01-17