Praktikoje gali būti taikomos tokios lankstaus darbo organizavimo formos:

  • Nuotolinis darbas, kai darbo funkcijos ar jų dalis reguliariai atliekamos nuotoliniu būdu už įmonės ribų su darbdaviu suderinta tvarka, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtinoje kitoje nei darbovietė vietoje. Taip pat naudojant informacines technologijas – teledarbas. Darbas nuotoliniu būdu gali būti atliekamas tiek iš dalies (tam tikrą dienų skaičių per savaitę ar mėnesį), tiek nuolatos;
  • Lankstus darbo laiko režimas (lanksti darbo laiko pradžia ir pabaiga), kai darbas pradedamas anksčiau ar vėliau ir atitinkamai anksčiau ar vėliau baigiamas. Taip pat gali būti ilginamos ar trumpinamos pietų pertraukos, atitinkamai anksčiau arba vėliau baigiant darbą;
  • Individualus darbo laiko režimas, kai individualus darbuotojo darbo laiko paskirstomas per savaitę; vienas iš galimų variantų - suspausta darbo savaitė, kai darbo savaitės valandos „suspaudžiamos“ dirbant mažiau darbo dienų (pavyzdžiui, keturias darbo dienas dirbama po 10 valandų, penktą dieną nedirbama).
  • Suskaidytos darbo dienos laiko režimas, kai pietų pertraukos laikas ilgesnis nei 2 valandos.
  • Darbas ne visą darbo dieną, kai gaunamas atitinkamai mažesnis piniginis atlyginimas už darbą;
  • Nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti; kai su darbdaviu susitariama dėl darbo laiko perkėlimo į kitą darbo dieną.
  • Naujos darbo sutarčių rūšys: projektinio darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis.

Atnaujinimo data: 2024-01-17