Naujai patvirtinta Jūrininko darbo sutarties pavyzdinė forma:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eb1b41a0e3f811ed9978886e85107ab2 ,

kuri išversta į anglų bei rusų kalbas.

Atnaujinimo data: 2024-01-17