Šiame puslapyje rasite LRV nutarimų grupes pagal šias temas:

Darbo santykius, darbo apmokėjimą ir socialinę partnerystę reguliuojantys nutarimai

Darbuotojų saugą ir sveikatą reguliuojantys nutarimai

Darbo rinką ir užimtumą reguliuojantys nutarimai

Valstybinį socialinį draudimą, pensijas ir valstybines šalpos išmokas reguliuojantys nutarimai

Šeimos sritį reguliuojantys nutarimai

Vaiko teisių apsaugos sritį reguliuojantys nutarimai

Skurdo ir socialinės atskirties mažinimą reguliuojantys nutarimai

Socialines paslaugas reguliuojantys nutarimai

Socialinę paramą ir integraciją reguliuojantys nutarimai

Paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti reguliuojantys nutarimai

Europos Sąjungos fondų paramą reguliuojantys nutarimai 

Moterų ir vyrų lygybę reguliuojantys nutarimai

 

Darbo santykius, darbo apmokėjimą ir socialinę partnerystę reguliuojantys nutarimai:

 

Darbuotojų saugą ir sveikatą, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą reguliuojantys nutarimai:

 

Darbo rinką ir užimtumą reguliuojantys nutarimai:

 

Valstybinį socialinį draudimą, pensijas ir valstybines šalpos išmokas reguliuojantys nutarimai:

 

 

Šeimos sritį reguliuojantys nutarimai:

 

Vaiko teisių apsaugos sritį reguliuojantys nutarimai:

 

Skurdo ir socialinės atskirties mažinimą reguliuojantys nutarimai:

 

Socialines paslaugas reguliuojantys nutarimai:

 

Socialinę paramą ir integraciją reguliuojantys nutarimai:

 

Paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti reguliuojantys nutarimai:

 

Europos Sąjungos fondų paramą reguliuojantys nutarimai:

 

Moterų ir vyrų lygybę reguliuojantys nutarimai:

Atnaujinimo data: 2024-02-06