Šiame puslapyje rasite  įstatymų grupes pagal šias pagrindines temas:

Socialinis draudimas ir pensijų sistema

Neįgaliųjų socialinė integracija, parama nukentėjusiems

Piniginė socialinė parama, šeimos ir jaunimo politika

Darbo teisė, darbuotojų sauga ir sveikata, užimtumas

Lygios galimybės

Parama būstui

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Konvencijos

 

 

Socialinis draudimas ir pensijų sistema

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SOCIALINIŲ FONDŲ BIUDŽETŲ SANDAROS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINASIS ĮSTATYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLININKŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ LAIKINASIS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija 2017-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠALPOS PENSIJŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VALSTYBINĖS RENTOS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-07-01)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ IR LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJĄ PASIRAŠIUSIŲ ASMENŲ STATUSO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESIONALIOJO SCENOS MENO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS ASMENIMS, SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE, IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS (1945-07-22 – 1991-12-31) (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOJE GYVENANČIŲ ANTROJO PASAULINIO KARO DALYVIŲ, KOVOJUSIŲ ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE, STATUSO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS ĮSTATYMAS  (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS IR INVALIDUMO PENSIJŲ DALIES IŠMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2010-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS IR NETEKTO DARBINGUMO (INVALIDUMO) PENSIJŲ KOMPENSAVIMO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJŲ IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ, SUMAŽINTŲ DĖL DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ TURĖJIMO, KOMPENSAVIMO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-12-31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJŲ IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ, SUMAŽINTŲ DĖL DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ TURĖJIMO, KOMPENSAVIMO ĮSTATYMO NR. XII 1923 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ IR EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ PENSINIŲ TEISIŲ IŠSAUGOJIMO IR PERKĖLIMO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

Neįgaliųjų socialinė integracija, parama nukentėjusiems

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2021-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS IR JOS FAKULTATYVAUS PROTOKOLO RATIFIKAVIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPENSACIJŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, BEI JŲ ŠEIMOMS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO 1939-1990 METŲ OKUPACIJŲ, TEISINIO STATUSO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-01) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO (REZISTENCIJOS) DALYVIAMS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PARAMOS ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940-1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS "DĖL SOCIALINĖS PARAMOS ASMENIMS, SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE, IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS (1945 07 22 - 1991 12 31)"  (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPENSACIJŲ ASMENIMS, 1990-1991 M. ATSISAKIUSIEMS PRIEVARTINĖS TARNYBOS SOVIETŲ ARMIJOJE IR DĖL TO NUKENTĖJUSIEMS NUO SOVIETŲ ARMIJOS VEIKSMŲ, ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2021-09-01)

 

Lygios galimybės


LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2022-08-01)

 

Piniginė socialinė parama, šeimos ir jaunimo politika

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-09-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS MIRTIES ATVEJU ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo nuo 2017-10-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ PERSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO LAIKINASIS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2013-12-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-02-21) 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-06-28 iki 2017-09-30)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ IŠLAIKYMO FONDO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEIMYNŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2021-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2021-01-01; nauja redakcija įsigalioja nuo 2023-07-01)

 

Parama būstui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI  ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-09-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-25)

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMO NR. XII-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 22 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

 

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas

 

Darbo teisė, darbuotojų sauga ir sveikata, užimtumas

 LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS  (aktuali suvestinė redakcija)

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ, VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS (ATLYGINIMO) BAZINIS DYDIS:

LIETUVOS RESPUBLIKOS EUROPOS DARBO TARYBŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-10-10)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS EUROPOS BENDROVĖSE

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL DARBUOTOJŲ DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS EUROPOS KOOPERATINĖSE BENDROVĖSE 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS ĮSTATYMAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA LAIKINASIS ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS  VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBUOTOJŲ PAPILDOMŲ UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMAS (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IŠMOKŲ ATSKAITOS RODIKLIŲ IR BAZINIO BAUSMIŲ IR NUOBAUDŲ DYDŽIO NUSTATYMO ĮSTATYMAS  (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS ĮSTATYMAS

 

KONVENCIJOS

 

JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJA IR JOS FAKULTATYVUS  PROTOKOLAS 

JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJA DĖL VISŲ FORMŲ DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO MOTERIMS

KONVENCIJA DĖL TARPTAUTINIO VAIKŲ GROBIMO CIVILINIŲ ASPEKTŲ
JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS 43 STRAIPSNIO 2 DALIES PATAISA
KONVENCIJA DĖL VAIKŲ APSAUGOS IR BENDRADARBIAVIMO TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO SRITYJE
KONVENCIJA DĖL VALDŽIOS INSTITUCIJŲ ĮGALIOJIMŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS NEPILNAMEČIŲ APSAUGOS SRITYJE

 

KITI TEISĖS AKTAI

 

EUROPOS SOCIALINĖS APSAUGOS KODEKSAS (OpenDocument)
EUROPOS SOCIALINĖ CHARTIJA (PATAISYTA)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS IR JOS FAKULTATYVAUS PROTOKOLO RATIFIKAVIMO

Atnaujinimo data: 2024-02-05