2024-05-17

Projektas užsieniečių integracijai gerinti: ieškoma partnerių

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (SPPD) kviečia nevyriausybines organizacijas (NVO) tapti partneriu ir kartu gerinti užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje – trečiųjų šalių arbe asmenų be pilietybės – integraciją, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą. NVO paraiškas teikti kviečiamos iki gegužės 29 d.  

Atrankos tikslas – atrinkti vieną organizaciją, kuri teiks kokybiškas paslaugas, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“.

Projekto tikslas – gerinti Lietuvos Respublikoje esančių trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos valstybių narių) piliečių arba asmenų be pilietybės integracijos savivaldos lygmenyje procesus bei stiprinti ilgalaikę šių asmenų integracijos procesų stebėseną.

SPPD informuoja, kad atrankoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme pateiktą apibrėžimą, kurioms nėra taikomas ribojimas gauti valstybės biudžeto lėšų pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, arba tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje, atitinkantys Nevyriausybinių organizacijų, arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinti tvarkos apraše, patvirtintame Departamento direktoriaus 2024 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V1-402 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, arba tarptautinių organizacijų ar jų padalinių, teisėtai veikiančių Lietuvos Respublikoje, atrankos projektui „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytus reikalavimus.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. gegužės 15 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. gegužės 29 d.

Išsami informacija apie projektą ir atranką – https://bit.ly/4dFO7cx