>

KPT nustatymas ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose