Projektas „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“

Projektas „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“

2020 m. birželio 30 d. Europos Sąjungos (ES) delegacija Azerbaidžane pranešė, kad Lietuva kartu su partneriais iš Austrijos laimėjo atranką Dvynių projektui Azerbaidžane „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“.

Projektą, bendradarbiaujant su Azerbaidžano Respublikos valstybiniu šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetu, įgyvendina ir savo patirtimi dalijasi bendradarbiaujančios institucijos: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vadovaujantis partneris), Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Europos socialinio fondo agentūra ir Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas (jaunesnysis partneris).

Bendras projekto tikslas – remiantis Europos Sąjungos šalių gerąja praktika bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, sustiprinti Azerbaidžano valstybinių bei vietos lygmens institucijų kompetencijas ir tarpžinybinio bendradarbiavimo mechanizmus, teikiant pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms, organizuoti specialius mokymus socialiniams darbuotojams, teisėjams, žiniasklaidos atstovams, padėti parengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją apie smurto sukeliamus neigiamus padarinius pačiai visuomenei.

Projektą sudaro trys komponentai: 

  1. veiksmingos teisinės politikos plėtojimas, siekiant visapusiškai įgyvendinti smurto artimoje aplinkoje prevencijos įstatymą; 
  2. Azerbaidžano Respublikos valstybinio šeimos, moterų ir vaiko reikalų komiteto ir smurto artimoje aplinkoje stebėjimo grupių institucinių gebėjimų stiprinimas;
  3. visuomenės informuotumas smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais.

Planuojami projekto rezultatai: 

  • sustiprinti smurto artimoje aplinkoje stebėjimo grupių teisinį statusą;
  • sukurti smurto artimoje aplinkoje kriminalizavimui palankios teisinę aplinką;
  • sukurti nacionalinį smurto artimoje aplinkoje aukų nukreipimo mechanizmą;
  • sukurti teisinės ir psichologinės pagalbos smurto artimoje aplinkoje aukoms mechanizmą, organizuojant mokymus pagalbos smurto aukoms srityje dirbantiems specialistams;
  • sukurti smurtautojų reabilitacijos programą;
  • didinti visuomenės supratimą apie smurto artimoje aplinkoje problemą.

Projekto biudžetas: 1 mln. Eur.

Numatoma trukmė: 14 mėnesių. Oficiali projekto pabaiga – 2022 m. sausio 31 d.

Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų judėjimo suvaržymų, projekto veiklos įgyvendinamos nuotoliniu būdu.  Veiklos pradėtos 2020 m. rugsėjo 1 d.  

2021 metų spalio–lapkričio mėn. ministerijos ekspertės Audra Mikalauskaitė, Europos Sąjungos investicijų skyriaus vyresnioji patarėja, ir Daina Urbonaitienė, Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vadovė, dalyvavo misijose, skirtose apmokyti specialistus, kaip teikti pagalbą apie smurtą patyrusioms aukoms ir organizuoti prevencinę pagalbą.
2021 m. spalio 25–30 d. mokymai pravesti Saatli ir Shuvalan pagalbos šeimoms ir vaikams paslaugų centruose, kuriuose dalyvavo daugiau nei 50 specialistų, t. y. socialiniai darbuotojai, mokyklų psichologai, vietos administracijos atstovai, savanoriai. Mokymuose buvo diskutuojama apie pagalbos sistemos smurto aukoms kūrimą, paslaugų planavimą ir jų teikimo organizavimą. Praktinių užsiėmimų metu buvo modeliuojamos konkrečios pagalbos teikimo formos ir būdai.  Mokymai bus tęsiami 2021 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais. 

Projekto įgyvendinimo rezultatai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su partneriais – Europos socialinio fondo agentūra (ESA), Vilniaus universitetu, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutu ir jaunesniaisiais partneriais Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutu 2022 m. sausio mėn. baigė įgyvendinti ES Dvynių projektą „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugumą ir paramą smurto šeimoje aukoms“. Projektas truko 17 mėnesių, jo biudžetas siekė 1 mln. eurų.

Projekto metu Lietuvos ir Austrijos institucijų ekspertai, remdamiesi Europos Sąjungos šalių sėkminga praktika bei tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, Azerbaidžano kolegoms perdavė gerąją patirtį stiprinant Azerbaidžano valstybinių bei vietos lygmens institucijų kompetencijas ir tarpžinybinio bendradarbiavimo mechanizmus, teikiant pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms, parengė smurtinio elgesio keitimo programą, skirtą darbui su smurtautojais,   padėjo parengti ir įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją apie smurto keliamus neigiamus padarinius pačiai visuomenei. P

Projekto įgyvendinimo metu parengtos 6 mokymo programos ir organizuoti specialūs mokymai net 680 socialinių darbuotojų, psichologų, mokytojų, teisėjų, NVO, policijos, žiniasklaidos atstovams.
2022 m. sausio 12 d. Baku vykusiame projekto baigiamajame renginyje susirinkusius Azerbaidžano smurto prevencijos srities institucijų atstovus sveikino Lietuvos ambasadorius Egidijus Navikas, Austrijos ambasadorius Alexander Bayerl bei Europos Sąjungos Delegacijos vadovas, ambasadorius Peter Michalko. Nuotoliniu būdu renginyje dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos teisės instituto, Vilniaus universiteto ekspertai. 

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas ir suderinti teisės aktus pagal ES teisės aktų reikalavimus.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į projekto vadovę Audrą Mikalauskaitę, tel. + 370 620 44972, el. p.: [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-01-17