Dažniausiai užduodami klausimai

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą
Kas gali gauti vienišo asmens išmoką?

Tokią teisę turi vieniši asmenys, kuriems  nustatytas 55 procentų ir mažesnis dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. darbingumo lygis; iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I, II ar III grupės invalidais) arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.

Mirus vienišo asmens išmokos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipėsi į „Sodrą“, išmokama mirusiam asmeniui paskirta vienišo asmens išmoka už jo mirties mėnesį, jeigu ji jam dar nebuvo išmokėta, ir dar viena viso vienišo asmens išmokos dydžio, galiojusio mirusio asmens mirties mėnesį, suma.

Papildomi kriterijai

Deklaruota asmens gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, žmogus nėra susituokęs nei Lietuvoje, nei užsienyje arba santuoka yra nutrūkusi. Taip pat vienišo asmens išmoką gali gauti našliai, kurie negauna socialinio draudimo našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos ar iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju arba gaunamos išmokos dydis (bendra šių išmokų suma) yra mažesnis nei vienišo asmens išmokos dydis.

Kaip skiriama vienišo asmens išmoka?

Nuo 2022 m. sausio 1 d. „Sodra“ vienišo asmens išmokas skiria be asmens prašymo (automatiškai), tačiau asmenys, pageidaujantys pateikti prašymą dėl išmokos skyrimo, tai gali padaryti.

Ar vienišo asmens išmoka mokama už einamąjį ar praėjusį mėnesį?

Vienišo asmens išmoka mokama už einamąjį kalendorinį mėnesį.

Ar skiriant vienišo asmens išmoką vertinamas potencialių gavėjų turtas ir pajamos?

Skiriant vienišo asmens išmoką nevertinamas vienišų asmenų gavėjų turtas ir pajamos. 

Ar gaunantiems vienišo asmens išmoką nebus panaikintos kitos kompensacijos?

Nei vienišo asmens išmoka, nei našlių pensija neturi įtakos kitoms žmogui pagal kitus įstatymus priklausančioms ir kas mėnesį mokamoms išmokoms ar kompensacijoms, skiriamai piniginei socialinei paramai ar apmokėjimui už socialines paslaugas.

Kur ir kada gausiu vienišo asmens išmoką 2022 metais?

Vienišo asmens išmoka mokama kiekvieną mėnesį už einamąjį kalendorinį mėnesį. Vienišo asmens išmoka skiriama per 20 darbo dienų nuo duomenų gavimo iš registrų, kad asmuo atitinka nustatytas sąlygas skirti ir mokėti vienišo asmens išmoką. 

Vienišo asmens išmoka pristatoma tokia pačia tvarka, kaip ir pensija ar šalpos išmoka. Pavyzdžiui, jeigu šalpos senatvės pensija jums pristatoma į namus, tai ir vienišo asmens išmoka bus pristatyta į namus. Jei šalpos neįgalumo pensiją gaunate į asmeninę sąskaitą, tai ir šią išmoką gausite į tą pačią sąskaitą.