Tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai

Tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai dėl bendradarbiavimo

 Šalis

 Susitarimas

UKRAINA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Ukrainos darbo ir socialinės politikos ministerijos (dabar – Ukrainos socialinės politikos ministerija) susitarimas dėl bendradarbiavimo socialinės ir darbo politikos srityse (pasirašytas 2009 m. rugsėjo 18 d.)

AZERBAIDŽANAS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Azerbaidžano Respublikos darbo ir gyventojų socialinės apsaugos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo darbo ir socialinės apsaugos srityse (pasirašytas 2019 m. spalio 3 d., Baku, įsigaliojo 2019 m. gruodžio 2 d.)

MOLDOVA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Moldovos Respublikos darbo, socialinės apsaugos ir šeimos ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo darbo, socialinės ir šeimos politikos srityse (pasirašytas 2017 m. balandžio 10 d. Vilniuje, įsigaliojo 2017 m. liepos 28 d.)

ARMĖNIJA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Armėnijos Respublikos darbo ir socialinių reikalų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo darbo ir socialinės apsaugos srityse (pasirašytas 2017 m. spalio 4 d., Jerevane, įsigaliojo 2018 m. kovo 8 d.)

VOKIETIJA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vokietijos Federacinės Respublikos Brandenburgo žemės švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo 2019–2020 metais jaunimo reikalų srityje (pasirašytas 2019 m. gegužės 29 d.)

VENGRIJA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vengrijos žmogiškųjų išteklių ministerijos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Vyriausybės susitarimo dėl Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo (pasirašytas 2015 m. lapkričio 6 d. Budapešte)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23